Rada Rodziny w Myślenicach

Rada Rodziny w Myślenicach
Burmistrz Myślenic powołał Radę Rodziny - zespół do spraw współpracy na rzecz rodzin, rodziców z dziećmi oraz dzieci i młodzieży. 15 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice odbyło się robocze spotkanie nowo powstałej Rady. Na zdjęciu jej członkowie z wiceburmistrzem Mateuszem Sudrem -

W gminie Myślenice w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny powołano Radę Rodziny - zespół do spraw współpracy na rzecz rodzin, rodziców z dziećmi oraz dzieci i młodzieży. 15 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice odbyło się robocze spotkanie nowo powstałej Rady, a także przedstawienie spectrum działań, jakiego podejmą się członkowie zespołu.

Członkowie powołanej przez burmistrza Myślenic Jarosława Szlachetkę Rady Rodziny odebrali z rąk zastępcy burmistrza Mateusza Sudra akt powołania do udziału w pracach zespołu. Wśród członków znaleźli się lokalni przedstawiciele różnych środowisk: Małgorzata Miszczak, Dorota Chudzik-Zięba, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Barbara Bylica, Weronika Cygan, Patrycja Gajewska-Dymek, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Beata Mirochna, Anna Kapusta, ks. Mariusz Słonina, Michał Funek, Marcin Jamróz, Agnieszka Kazanecka-Bylica, Piotr Szewczyk, Janina Łabędź oraz Michał Kasperek. Przewodniczącą zespołu wybrano Beatę Mirochnę, na co dzień kierownik Dziennego Domu Senior + w Myślenicach.

Zadaniem zespołu działającego pod kierownictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach jest opracowanie modelu koordynacji współpracy na rzecz rodzin, rodziców z dziećmi oraz dzieci i młodzieży. Przedmiotem jego działań będzie również diagnozowanie potrzeb rodzin oraz opracowanie gminnego informatora dla rodzin wraz z jego dystrybucją na terenie całej gminy.

- Cieszę się, że tak znane i doświadczone osoby weszły w skład Rady Rodziny. Jest to szerokie grono w składzie którego dominują kobiety, ale nie zabrakło również męskiej reprezentacji. Jestem przekonany, że rada wypracuje nowe oryginalne rozwiązania na wsparcie i pomoc dla rodzin, dzieci i młodzieży – mówi zastępca burmistrza Mateusz Suder.

Rada Rodziny jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb mieszkańców opracowywaną w ramach powstania Centrum Usług Społecznych w Myślenicach i będzie funkcjonować w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. Jego adresatami będą wszystkie rodziny oraz dzieci i młodzież z Gminy Myślenice. Program uwzględnia różnorodne oczekiwania oraz potrzeby, mając za nadrzędny cel zaoferowanie wsparcia każdej rodzinie. Polityka rodzinna Gminy Myślenice ujęta w Programie Wspierania Rodziny ma docierać do wszystkich typów rodzin, obejmując jak najszersze grono mieszkańców. Poprzedni program obowiązywał w Gminie Myślenice na lata 2018 – 2020, więc nowy trzyletni Gminny Program Wspierania Rodziny będzie jego kontynuacją zgodnie z art.. 179 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).