Rekordowe wsparcie

Rekordowe wsparcie

Jednostka OSP Krzyszkowice przez ostatnie pięć lat pozyskała przeszło milion złotych na swoją działalność. Większość tej kwoty pochodziła z budżetu gminy Myślenice. Najwięcej wydano na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dokupiono wiele innego sprzętu, ponadto wykonano termomodernizację strażnicy oraz przeprowadzono szereg innych prac remontowych.

W sobotę 24 lutego ochotnicy z Krzyszkowic podsumowali miniony rok i nakreślili plany na rok bieżący. Zebranie prowadził prezes jednostki Andrzej Grzybek, który na początku zebrania, wraz z członkiem zarządu OSP Robertem Pitalą i naczelnikiem Pawłem Sroką wręczyli burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce dyplom honorowego członka, który nadali włodarzowi gminy strażacy z Krzyszkowic.

Obecnie jednostka z Krzyszkowic liczy 50 członków zwyczajnych, 6 honorowych oraz 3 wspierających, wśród nich aż 9 to panie. Ponadto przy tamtejszej OSP działa młodzieżowa drużyna, która liczy 17 osób, 9 chłopców i 8 dziewcząt. W ubiegłym roku strażacy z Krzyszkowic zorganizowali obchody 120-lecia istnienia swojej jednostki. Ten jubileusz uświetniło poświęcenie samochodu bojowego. Ale druhowie z Krzyszkowic nie tylko świętowali, ale przede wszystkim ratowali nasze zdrowie i mienie. W 2023 roku jednostka uczestniczyła w 39 akcjach bojowych, w tym 10 pożarach, 28 likwidacji miejscowych zagrożeń, a 1 to był fałszywy alarm, ale i tak strażacy OSP stawili się na wezwanie. Najwięcej, bo aż 32 razy do akcji wyjechał Paweł Sroka. Przeszło 20 razy wyjeżdżali: Szczepan Sala, Tomasz Pachacz, Krzysztof Paryła i Marcin Solawa. Oprócz nich jeszcze dziesięcioro ochotników i ochotniczek wyjeżdżało do akcji. Spośród pań były to Natalia Grabowska (8 razy) i Patrycja Pobożniak (6 razy). Za swoją działalność na rzecz OSP wielu strażaków z Krzyszkowic zostało w ubiegłym roku odznaczona. M.in. złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie Marian Chlebda i Krzysztof Paryła, a srebrne medale prezes Andrzej Grzybek i Tomasz Zawiski.

Za udział w akcjach, ale i za codzienną służbę dziękowali strażakom poseł Władysław Kurowski, starosta Józef Tomal i burmistrz Jarosława Szlachetka. Burmistrz zapewnił, że również w tym roku strażacy z Krzyszkowic mogą liczyć na wsparcie z budżetu gminy Myślenice.

- Środki finansowe, które przekazuje samorząd gminny traktujemy jako inwestycję w bezpieczeństwo mieszkańców oraz samych strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych - powiedział Jarosław Szlachetka.

Witold Rozwad

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)