Relikwie i bierzmowanie

Relikwie i bierzmowanie

W uroczystej procesji mieszkańcy Bysiny wprowadzili do swojej świątyni pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa relikwie świętego Jana Pawła II. Wydarzenie to zostało połączone z udzieleniem sakramentu bierzmowania uczniom miejscowego gimnazjum i szkoły podstawowej

Uroczystościom 6 października przewodniczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz w asyście księży: proboszcza parafii Sławomira Kowalskiego, Jana Borzęckiego, Jacka Budzonia, Józefa Figiel, Piotra Sieji, Józefa Stopki, o. Bogusława Zabłockiego. W imieniu parafian Jego ekscelencję powitał Waldemar Pachoń, który m. in. powiedział: - To dla nas zaszczyt i wyróżnienie, że świadek świętości papieża Jana Pawła II przybywa do nas i przekazuje naszej wspólnocie relikwie świętego rodaka.

Księdza kardynała, przybyłych kapłanów i bardzo licznie wiernych powitał również proboszcz parafii Sławomir Kowalski. W wygłoszonej podczas eucharystii homilii jego ekscelencja podkreślił wagę sakramentu bierzmowania w życiu człowieka. Prosił, aby modlitwa była w nas obecna w każdym dniu, a życie świadectwem wiary w Chrystusa. Przykładem właśnie takiej postawy jest św. Jan Paweł II, który już w Wadowicach poznał i pogłębiał wartość modlitwy, bowiem człowiek ciągle potrzebuje oczyszczenia. W tej drodze życia i postawie każdego z nas ważną rolę odgrywa duch święty, który powinien być zawsze z nami, a do którego przybliża nas sakrament bierzmowania- konkludował kaznodzieja.

Następnie ksiądz kardynał udzielił 38 uczniom sakramentu bierzmowania, którego symbolikę objaśniał Grzegorz Kotecki. Z kolei młodzież ,która przyjęła sakrament bierzmowania złożyła dary na ofiarowanie na ręce kardynała, a podczas eucharystii przyjęła komunię świętą pod dwoma postaciami. Przed zakończeniem mszy Andrzej Łętocha w imieniu parafian podziękował kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za dar relikwii świętego Jana Pawła II oraz sakrament bierzmowania, a w ostatnich słowach powiedział: - Niech Jezus Chrystus pomnaża w Jego ekscelencji dar posługi słowa i kształtowania ludzkich serc, a misja ołtarza w winnicy Pana wydała stokrotny plon.

Również dziękowała młodzież oraz ks. proboszcz. Bysiński duszpasterz dziękował także katechetom za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, księżom za koncelebrę eucharystii, a parafianom za liczny udział i udekorowanie świątyni. Ponadto uroczystość uświetniły poczty sztandarowe szkoły i straży pożarnej, a po błogosławieństwie księdza kardynała parafianie przystąpili do ucałowania relikwii św. Jana Pawła II, które na stałe pozostaną w bysińskiej świątyni. Dodajmy jeszcze, że w tym kościele znajdują się także relikwie świętej Małgorzaty Marii Alacoque.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)