Rodzina na scenie

Rodzina na scenie
Rodzina na scenie

Nie trzeba nikogo przekonywać, że nasz region to prawdziwe zagłębie teatru amatorskiego. W przedsięwzięcia sceniczne zaangażowanych jest mnóstwo dorosłych, ale i sporo młodych miłośników Melpomeny. I do tych drugich skierowana została nowa forma artystycznej prezentacji jaka odbywała się w MOKiS z inicjatywy Andrzeja Kobiałki

Przegląd szkolny Małych Form Teatralnych, który w ramach I Gminnego Konkursu Profilaktycznego był prowadzony w oparciu o założenia Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”. Przegląd adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz gimnazjów klas I-III zgromadził 11 zespołów prezentujących szkoły podstawowe oraz 4 zespoły gimnazjalne z naszego regionu. W sumie na deskach MOKiSu zaprezentowało się 114 młodych aktorów wspieranych przez rówieśników oraz opiekunów.

Hasło „Postaw na rodzinę” determinowało tematykę mini-spektakli, ale zespoły występujące na przeglądzie nie raz i nie dwa wykazywały się wielką pomysłowością w interpretacji tego przesłania. Tak było chociażby w przypadku triumfatorów w kategorii szkół podstawowych, gdzie grupa teatralna „Melpomena” ze Szkoły Podstawowej w Bysinie w spektaklu „Jesteśmy rodziną” przedstawiła rodzinkę dosyć niezwykłą, bo składającą się z owadów i to owadów posługujących się całkiem współczesną młodzieżową gwarą. Nie inaczej było w spektaklu, który zajął pierwsze miejsce w kategorii gimnazjów – grupy „Efekt Domina” pt. „Moja wola – wolna wola?” z Gimnazjum w Bysinie, gdzie niepoślednią rolę w postępowaniu bohaterów odgrywa Anioł Stróż. Utalentowanych młodych aktorów i aktorek nie brakowało również w innych sztukach i wielu z nich zapewne udział w tym przeglądzie zachęci do kontynuowania przygody z deskami teatralnymi.

Podczas uroczystego wręczania nagród szerokiej publiczności zaprezentowali się zdobywcy pierwszych miejsc w obu kategoriach, zaś dla wszystkich uczestników biorących udział w tym wydarzeniu przygotowani pamiątkowe dyplomy, natomiast dla uczestników – laureatów indywidualne nagrody rzeczowe. Dla zespołów klasowych przyznano nagrody w wysokości 1.500 zł za 1 miejsce, 1.000 zł za 2 miejsce i 500 zł za 3 miejsce.

Wartością dodaną dla zdobywców miejsc pierwszych jest możliwość zaprezentowania nieodpłatnego warsztatu profilaktycznego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

- W tym roku Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniła formę dotychczasowej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej ,,Postaw na rodzinę” i zaproponowała większą aktywizację środowisk szkolnych – mówi przewodnicząca GKRPA Agata Krawczyk-Grych. - Celem głównym było ukazanie dobrych wzorców prospołecznych w zachowaniach dzieci i młodzieży w swoich rodzinach oraz środowiskach lokalnych. Poprzez zaangażowanie szkół, wychowawców a przede wszystkim samych uczniów wdrażamy i promujemy profilaktykę kreatywną - dodaje ambasador kampanii Andrzej Kobiałka ze straży miejskiej.

Lista nagrodzonych: szkoły podstawowe - *1m. Grupa „Melpomena” SP Bysina, spektakl pt. „Jesteśmy rodziną”, *2m. Grupa „Efekt Domina” SP nr 3 Myślenice, spektakl pt. „Cyberprzemoc- historia Leny”, *3m. Szkoła Podstawowa w Jaworniku, spektakl pt. „Ten nowy” / gimnazja - *1m. Grupa „Efekt Domina” Gim. Bysina, spektakl pt. „Moja wola – wolna wola? – czyli o poszukiwaniu szczęścia”, *2m. Grupa „Jawor” Gim. Jawornik, spektakl pt. „Życie”, *3m. Gimnazjum nr 2 w Myślenicach , spektakl pt. „Wir rzeki”

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).