Rok 2018 w miejsko-gminnej OSP

Rok 2018 w miejsko-gminnej OSP
Fot. Fot. R. Sobkowicz

Zarząd miejsko-gminny ZOSP RP swoje doroczne zebranie sprawozdawcze odbył 26 kwietnia w strażnicy w Zawadzie.

Na zebranie przybył burmistrz Jarosław Szlachetka oraz prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły, a Państwową Straż Pożarną reprezentował Wojciech Murzyn. Obecny by również wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego Maciej Ostrowski i kierownik biura zarządzania kryzysowego UMiG Jacek Warzecha. Sprawozdanie z działalności miejsko-gminnej OSP przedstawił prezes Waldemar Pachoń. Objęło ono informację zbiorczą po zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP oraz relację z działań zarządu.

W gminie działa 19 jednostek OSP, w tym 6 należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zrzeszają 808 członków zwyczajnych, w tym 153 kobiety. Spośród nich w bezpośrednich działaniach ratowniczych może brać udział 353 druhów i 8 druhen posiadających odpowiednie przeszkolenia. W samym ubiegłym roku szkolenia podstawowe i specjalistyczne różnego rodzaju ukończyło ponad 70 osób. Ponadto do OSP naszej gminy należy 136 członków honorowych i 56 wspierających. W 14 Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych działa 102 chłopców i 75 dziewcząt. Przy naszych strażach mamy też 6 orkiestr dętych (124 muzyków) oraz zespół artystyczny liczący 16 członków. W swoim wyposażeniu gminne jednostki OSP posiadają 34 samochody ratowniczo-gaśnicze oraz 7 pojazdów specjalnych. 9 spośród samochodów bojowych to pojazdy stosunkowo nowe – mające poniżej 10 lat. Samochody są dobrze wyposażone w sprzęt pożarniczy, ratownictwa technicznego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

W okresie sprawozdawczym gminne jednostki uczestniczyły w gaszeniu 83 pożarów oraz wyjeżdżały do 358 zagrożeń miejscowych. Przez cały rok trwały kolejne sesje akcji honorowego krwiodawstwa prowadzone przez powiatową OSP od roku 2000.

Prezes Waldemar Pachoń omówił też udział drużyn w zawodach strażackich, zapowiedział uroczystości honorujące strażackich krwiodawców w Krzczonowie, Powiatowy Dzień Strażaka oraz pielgrzymkę do myślenickiego Sanktuarium w związku z 50. rocznicą koronacji cudownego obrazu 25 maja o godz. 15, a także zbliżające się jubileusze jednostek.

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok przedstawił skarbnik miejsko-gminny Jan Litwa, sprawozdanie komisji rewizyjnej – Adam Surówka, a zebranie przegłosowało pozytywnie jego wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium.

W dyskusji burmistrz Jarosław Szlachetka dziękował strażakom za ich służbę na rzecz mieszkańców gminy, nawiązał do konkursu „Małopolskie Remizy”, do którego w tym roku została zgłoszona jednostka w Głogoczowie. Jest szansa, że z konkursu otrzyma ona 70 tys. zł i taką sama kwotę z budżetu gminy, co pozwoli zasilić budowę strażnicy łącznie 140 tys. zł. Omówił też inne programy, z których straże mogą pozyskiwać środki zewnętrzne, jak „Bezpieczna Małopolska”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, a także rządowe wsparcie z MSWiA na zakup samochodów. Odniósł się ponadto do kwestii zwolnienia OSP z płacenia podatku od nieruchomości, a konkretnie strażnic. Zapowiedział gminne uroczystości, w których potrzebne będzie zabezpieczenie przez służby OSP, w tym 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej i wyścig Tour de Pologne. Jednocześnie dziękował strażom za to, że zarówno mieszkańcy, jak i gmina zawsze mogą na nich liczyć, nawiązując także do likwidacji skutków wichury w lutym tego roku.

Prezes powiatowy Jan Podmokły omówił akcję krwiodawstwa, w której od roku 2000 oddanych zostało ponad 7,5 tys. litrów krwi. Poinformował ponadto, że obniżony został odgórnie limit odznaczeń strażackich, ale też, że zarząd powiatowy ZOSP RP planuje własne odznaczenia dla wyróżniających się druhów naszych jednostek. Zwrócił też uwagę na konieczność rozwijania pracy z młodzieżą i dbania o ciągłość naboru tak do drużyn młodzieżowych, jak i dorosłych.

Sprawy bezpieczeństwa osobistego druhów biorących udział w akcjach, a także dokumentowania zdarzeń oraz szkolenia omówił zastępca komendanta powiatowego PSP Wojciech Murzyn, a na wniosek Jacka Warzechy z UMiG zebranie wyraziło wolę powołania komisji do spraw ponownego wprowadzenia specjalizacji i modyfikacji jednostek.

Wszyscy zabierający głos podkreślali zasługi straży tak dla bezpieczeństwa, jak i dla organizacji życia społecznego w naszej gminie.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)