„Rolnictwo również dotknęła pandemia”

„Rolnictwo również dotknęła pandemia”
Fot. archiwum Romana Knapika

O udzielanej rolnikom pomocy, wsparciu w czasie pandemii i nowych inicjatywach z Romanem Knapikiem, p.o. kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Myślenicach rozmawia Anna Ostafin.

- Jaką pomoc rolnikom oferuje na co dzień Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Można wymienić kilka obszarów wsparcia. Pierwszy z nich to płatności bezpośrednie, inaczej zwane obszarowymi. Rolnicy otrzymują dopłaty do powierzchni użytków rolnych, od hektara wzwyż. Jednolita płatność obszarowa uzależniona jest od kursu euro. Za 2020 rok wynosiła ona 483 zł 79 gr. Płatność ta obejmuje również płatności dodatkowe, takie jak płatność za zazielenienie, płatność do terenów z ograniczeniami naturalnymi np. górskimi tzw. ONW czy płatność dodatkową (powyżej 3 hektarów). Można też skorzystać z płatności dla młodych rolników i dopłaty do zwierząt gospodarskich, jeśli rolnik posiada ich odpowiednią ilość - przykładowo 3 sztuki krów lub bydła, 10 owiec lub 5 kóz.

Co roku nasze biuro powiatowe przyjmuje około 4,5 tys. wniosków o płatności bezpośrednie. Drugi obszar wsparcia to realizacja kilkuletnich programów rolno - środowiskowych. By otrzymać dotację w ramach tych programów, przez czas ich trwania, rolnicy zobowiązują się np. do utrzymywania łąk naturalnych, tradycyjnych sadów czy siedlisk ptaków gatunków chronionych. W obszarze tym rolnicy mogą również wnioskować o dopłaty do zalesień gruntów. Programy te występują cyklicznie.

Trzeci obszar to realizacja programów dedykowanych np. dla małych i średnich gospodarstw lub dużych gospodarstw. Wsparcie finansowe inwestycji w maszyny, budynki czy nowe technologie ARiMR realizuje przez programy celowe. Takim właśnie programem, którego obecną edycję kończymy realizować jest „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Program ten skierowany jest do gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 13 tys. euro, których właściciele zobowiązują się, po uzyskaniu dotacji w wysokości 60 tys. zł, zwiększyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa co najmniej o 20 procent. Kolejny program, który obecnie realizujemy, to „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Jeśli wnioskodawca, ubezpieczony dotychczas w KRUS, zarejestruje się w ZUS i stworzy 1 miejsce pracy, może otrzymać 150 tys. zł, 2 miejsca pracy - 200 tys. zł, a 3 miejsca - 250 tys. zł. Zakończyliśmy już przyjmowanie wniosków, wpłynęło ich blisko 40. Wszystkie programy ujęte są na naszej stronie internetowej www.arimr.gov.pl - w harmonogramie planowanych naborów.

Warto zaznaczyć, że występują też dodatkowe programy pomocowe na wypadek klęsk żywiołowych, jak susza czy gradobicie.

Kolejny obszar wsparcia, który polski rząd w ostatnim czasie uruchomił, to działania pomocowe podejmowane w związku z pandemią. Rolnictwo, podobnie jak inne dziedziny gospodarki, również zostało nią dotknięte.

- Jakie to działania?

Realizowaliśmy programy „Pomoc dla producentów rolnych, którzy utracili płynność finansową” przeznaczony dla hodowców zwierząt gospodarskich i posiadaczy szklarni (o wsparcie to wnioskowało blisko 200 rolników) oraz „Pomoc dla posiadaczy chryzantem” dla osób, które nie sprzedały tych kwiatów z powodu decyzji o zamknięciu cmentarzy w dzień Wszystkich Świętych podjętej ze względu na pandemię (o to wsparcie wpłynęło kilkanaście wniosków). Za kwiaty cięte producenci otrzymali 3 zł, a za doniczkowe 20 zł. Obecnie realizujemy program związany z dofinansowanie kosztów zakupu komputera dla rodziny rolnika. Przyjęliśmy już blisko 200 wniosków. Kwota wsparcia to 1,5 tys. zł.

- Agencja będzie w najbliższym czasie wdrażała jakieś nowe pomysły?

Rok 2021 będzie rokiem przejściowym między kończącą się perspektywą finansową na lata 2014 - 2020, a nowym programem rozwoju obszarów wiejskich. Między innymi ze względu na trudną sytuację wynikającą z pandemii, podjęto decyzję o prowadzeniu naborów w 2021 roku na podobnych zasadach jak dotychczas, jednak nowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa mają ułatwić dostęp do środków i skrócić czas rozpatrywania wniosków.

Na koniec I kwartału 2021 roku planowany jest nabór wniosków na wspomnianą już „Restrukturyzację małych gospodarstw” i „Premię dla młodych rolników”. Jesienią planowany jest nabór na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” i „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Chciałbym również wspomnieć, że ARiMR prowadzi tzw. Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, udzielając im wsparcia finansowego w wysokości od 3 do 5 tys. zł, w zależności od wielkości koła. W naszym biurze zarejestrowanych jest 30 kół.

- W biurze powiatowym ARiMR w Myślenicach zarejestrowanych jest ponad 4 tys. gospodarstw. To dużo jak na nasz powiat? Rolnictwo na naszym terenie się rozwija?

Myślę, że to duża liczba. W naszym powiecie przeważają oczywiście małe i średnie gospodarstwa rodzinne, jednak mamy też kilkudziesięciu znaczących producentów, którzy inwestują w rozwój swych gospodarstw. Tradycyjne rodzinne gospodarstwa produkujące głównie na własne potrzeby, często metodami ekologicznymi, mają i będą miały, jak sądzę, ważne miejsce w krajobrazie naszego powiatu. To do nich właśnie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa kieruje szczególne wsparcie.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).