Rozmowy o Polsce - z Dominkiem Tarczyńskim

Rozmowy o Polsce 
- z Dominkiem Tarczyńskim
Fot. Fot. R. Sobkowicz

Poseł Dominik Tarczyński, kandydujący do Europarlamentu w nadchodzących wyborach na 4. miejscu z listy PiS-u, gościł w miniony piątek w Klubie „Gazety Polskiej” w Myślenicach w ramach cyklu „Rozmowy o Polsce”

Gość mówił o problemach współczesnej Europy, nawiązując też do sytuacji Polski w UE. Poruszył m.in. kwestie niszczenia korzeni chrześcijańskich Europy na rzecz jej islamizacji, podważania roli i wartości rodziny, demoralizacji dzieci i młodzieży oraz coraz bardziej nasilającej się manipulacji informacjami, stosowanej przez media tak w Polsce, jak w krajach europejskich. Manipulacje są też, jak mówił, nagminnie stosowane w organach i instytucjach Unii Europejskiej. Jako przykład podawał sprawę rzekomego łamania praworządności w Polsce. Zaprezentował nagranie swojego wystąpienia w Radzie Europy, w której został wybrany wiceprzewodniczącym Europejskich Konserwatystów, trzeciej co do wielkości siły w Radzie Europy. Jak mówił, po udzieleniu odpowiednich wyjaśnień: - …po donosach opozycji, po stronie polskiej stanęli przedstawiciele zdecydowanej większości państw. Wygrane z jego udziałem rezolucje dotyczą m.in. zwrotu wraku samolotu po katastrofie smoleńskiej.

Mówiąc o aktualnej polityce rządu, podkreślał wiarygodność PiS-u w realizowaniu obietnic wyborczych oraz skutecznie wprowadzaną strategię odbudowy Polski.

Pytania uczestników spotkania dotyczyły m.in. problemu islamizacji, sposobów udzielania realnej pomocy ludziom z krajów ogarniętych wojną, granic ingerencji UE w sprawy Polski, wpływu polityki amerykańskiej na naszą pozycję w świecie.

Omawiając powyższe problemy, Dominik Tarczyński powoływał się m.in. na swoje doświadczenie pracy w Anglii w latach 2003-2008 jako animatora wspólnoty w londyńskiej katedrze Westminster i asystenta brytyjskich egzorcystów, a także jako reżysera filmów chrześcijańskich. Jego autorstwa jest m.in. film „Kolumbia – świadectwo dla świata”, z udziałem ówczesnego prezydenta Kolumbii Álvaro Uribe, nagrodzony na XVI Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. Z wykształcenia jest prawnikiem, a studia kończył na KUL-u.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)