Rozstrzygnięcie konkursu - Ferie 2021

Edukacja 5 stycznia 2021 Wydanie 1/2021
Rozstrzygnięcie konkursu - Ferie 2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „FERIE 2021”

1.Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Myślenicach; Nazwa zadania: „Ferie 2021 – Orzeł Cup”; Kwota dotacji przyznanej: 0,00 zł. Oferta nie spełnia zapisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2314), w związku z powyższym oferta nie podlega dofinansowani

2.Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „Wrzosy” Osieczany w Osieczanach, Nazwa zadania: „Ferie z Wrzosami 2021” Kwota dotacji przyznanej: 2.000 zł.

3. Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” w Osieczanach; Nazwa zadania: „Ferie z Olimpią 2021 – piłka nożna dziewcząt”; Kwota dotacji przyznanej: 2.000 zł.

4. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice w Myślenicach, Nazwa zadania „Ferie 2021”, Kwota dotacji przyznanej 0,00 zł.; Oferta nie spełnia zapisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2314), w związku z powyższym oferta nie podlega dofinansowaniu.

5. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie „My Łęczanie” w Łękach, „Ferie w Łękach 2021”, 1.964 zł.

6. Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „Respekt” w Myślenicach, Nazwa zadania „Ferie z piłką”, Kwota dotacji przyznanej 2.000 zł.

7. Nazwa podmiotu: Myślenicka Akademia Talentów w Myślenicach, Nazwa zadania „Ferie z szachami”, Kwota dotacji przyznanej 2.000 zł.

8. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jedynka” Myślenice w Myślenicach, Nazwa zadania „Organizacja zajęć sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych ” Kwota dotacji przyznanej 2.000zł

9. Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „Staw” Polanka w Polance, Nazwa zadania:

„Z Polanki do Barcelony”, Kwota dotacji przyznanej 0,00 zł. Oferta nie spełnia zapisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2314), w związku z powyższym oferta nie podlega dofinansowaniu.

10. Nazwa podmiotu: Federacja Speed-ball Polska, Nazwa zadania: „Ferie dla młodzieży z Gminy Myślenice”, Kwota dotacji przyznanej 2.000 zł.

11. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie „Sportownia” w Porębie, Nazwa zadania „Ferie na sportowo”, Kwota dotacji przyznanej 2.000 zł.

12. Nazwa podmiotu: Ludowy Klub Sportowy „Górki” w Myślenicach, Nazwa zadania „Ferie z LKS Górki w Myślenicach”, Kwota dotacji przyznanej 2.000 zł.

13. Nazwa podmiotu: Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Górne Przedmieście w Myślenicach, Nazwa zadania „Strażackie Ferie na Górnym Przedmieściu” Kwota dotacji przyznanej 2.000 zł.

14. Nazwa podmiotu: Fundacja Instytut Białowieski; Nazwa zadania „Okrągły stół dla puszczy Białowieskiej” Kwota dotacji przyznanej0,00 zł. Oferta otrzymała ocenę poniżej 15 punktów i nie podlega dofinansowaniu (zgodnie z zapisem w rozdz. VI, pkt. 4 ogłoszenia o konkursie na realizację w/w zadania).

Razem: 19 964 zł.