Ruszył remont ulicy Kniaziewicza

Ruszył remont ulicy Kniaziewicza
Fot. M. Stoszek

Inwestycja związana z jedną z najbardziej ruchliwych arterii w mieście była od dawna oczekiwana. Po zakończeniu prac, nastąpi poprawa warunków zarówno dla kierujących, jak i bezpieczeństwa dla pieszych, na które jedni i drudzy wielokrotnie zwracali uwagę.

W sierpniu br. nastąpiło przekazanie terenu budowy, a 6 października wykonawca, którym jest Firma PROFEXIM Spółka Jawna H.J. Duda, przystąpił do robót rozbiórkowych chodników wraz z krawężnikiem oraz ścinanie poboczy. Gruntowny remont jednego z głównych szlaków komunikacyjnych w centrum Myślenic jest możliwy dzięki dofinansowaniu z rządowych środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wymiana nawierzchni obejmie odcinek drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową przy ul. Dąbrowskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Średniawskiego. W następnej kolejności wykonywany będzie kanał technologiczny, montaż okablowania oświetlenia ulicznego oraz wymiana podbudowy na odcinkach, gdzie występują przełomy, po czym rozpocznie się montaż krawężników na ławie betonowej.

W zależności od warunków pogodowych planowane będzie frezowanie istniejącej nawierzchni i ewentualnie profilowanie masą asfaltową, a następnie układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, co będzie wiązało się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Stad też apel wykonawcy robót o wyrozumiałość oraz ostrożne poruszanie się w obrębie wykonywania robót. Całość inwestycji będzie kosztować 647 tys. złotych brutto, przy wsparciu środków zewnętrznych w kwocie przeszło 485 tys. złotych.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca.. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.