Ruszyły szczepienia nauczycieli

Ruszyły szczepienia nauczycieli

W miniony piątek 12 lutego rozpoczęły się szczepienia przeciwko Covid - 19 pierwszej grupy nauczycieli - wychowania przedszkolnego oraz klas I - III szkół podstawowych. Ilu nauczycieli z naszej gminy zdecydowało się zaszczepić?

Jak informuje Małgorzata Ciemińska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, spośród nauczycieli z gminnych szkół podstawowych i przedszkoli blisko 200 złożyło deklaracje chęci zaszczepienia się.

Oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I - III szkół podstawowych w pierwszej grupie do szczepienia przystępują: osoby zatrudnione na stanowiskach pomoc nauczyciela lub pomoc wychowawcy, nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz kadra kierownicza wymienionych szkół i placówek. Co ważne, obecny etap szczepień przeznaczony jest dla osób poniżej 60. roku życia. Początkowo bowiem stosowaną w tym etapie szczepionkę AstraZeneca rekomendowano jedynie dla tej grupy wiekowej. Teraz już wiemy, że może być ona stosowana również u osób powyżej 60 lat, a dokładnie do 65.

O frekwencję chętnych na szczepienia w pierwszej grupie zapytaliśmy w szkołach podstawowych w Krzyszkowicach, nr 1 w Myślenicach oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie. W Krzyszkowicach deklaracje złożyło 19 osób spośród 27 uprawnionych do szczepienia w pierwszej grupie, w SP nr 1 15 osób spośród 35 uprawnionych, a w ZPO w Borzęcie 9 osób spośród 18 uprawnionych.

W miniony poniedziałek rozpoczęły się zapisy na szczepienia pozostałych nauczycieli, do 65. roku życia, również tych akademickich. Ze względu na zmianę rekomendacji szczepionki AstraZeneca, również w tej grupie będzie ona stosowana. Natomiast nauczyciele powyżej 65. roku życia szczepieni będą w późniejszym terminie, preparatami innych firm.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).