Rynek dla spacerowiczów, spotkań i kawiarnianych ogródków

Rynek dla spacerowiczów, spotkań i kawiarnianych ogródków
Fot. Mariusz Węgrzyn

Likwidacja zatoczki dla niepełnosprawnych w zamian za więcej miejsc parkingowych wokół Rynku, zakaz wjazdu na jego płytę, dostawy wyłącznie w określonych godzinach i oddanie przestrzeni pieszym – to najnowszy projekt zmian związanych z sercem miasta

Projekt rewitalizacji centrum wraz ze starówką złożony przez Gminę Myślenice do Regionalnego Programu Operacyjnego obecnie przechodzi proces oceny formalnej. Zanim jednak dojdzie do przebudowy Rynku, już dzisiaj urzędnicy pracują nad uporządkowaniem relacji pomiędzy ruchem pieszym a samochodowym. Główne propozycje zmian w organizacji dotyczyć będą kierowców, a ruch pojazdów zostanie w znacznej mierze ograniczony. W jaki sposób?

Przede wszystkim na płytę Rynku nie będą mogły wjeżdżać żadne samochody. Zarówno od ulicy Kilińskiego, ul. Bema i Reja zamontowane zostaną słupki blokujące dojazd. - Od dawna docierały do nas głosy, że fatalnie dzieje się na przejściu dla pieszych na ul. Kościuszki od tzw. „Końskiego Rynku” - mówi Artur Szumiec główny specjalista ds. architektury UMiG.

To tutaj codziennie auta dostawcze cofają i zatrzymują się na pasach dla pieszych, a ludzie lawirują między nimi. - To jedno z najbardziej obciążonych przejść w mieście. Zależy nam na tym, aby uwolnić je od samochodów, a Rynek oddać pieszym – dodaje.

Wjazd na środek Rynku od strony ul. Kościuszki również nie będzie możliwy. Znajdą się tutaj betonowe donice, które mają skutecznie powstrzymywać kierowców. To pozwoli na wyeliminowanie parkowania na płycie. W zamian m.in. dla mieszkańców Rynku utworzone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe przy zachodniej pierzei – przed budynkiem magistratu oraz na ulicy Królowej Jadwigi.

Co więcej, zlikwidowana zostanie zatoczka z parkingiem dla osób niepełnosprawnych, a koperty dla kierowców posiadających takie uprawnienia znajdą się m.in. przy ul. Kościuszki, przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy, dwa w ul. Królowej Jadwigi i na początku ulicy Średniawskiego oraz kolejne dwa przy budynku „Sokoła”. Na płytę Rynku wjechać będą mogły wyłącznie pojazdy straży pożarnej, policji, straży miejskiej, pomocy medycznej, służb porządkowych, technicznych, posiadaczy zezwolenia UMiG i zaopatrzenia do 2,5 tony na czas za- i wyładunku w godzinach 17:00-7:00.

- W godz. od 7:00 do 17:00 płyta Rynku z wyłączeniem przejazdowych ulic będzie wolna od samochodów. Krótkie dostawy w ciągu dnia będą mogły odbywać się na zasadzie ogólnego parkowania płatnego na wydzielonych miejscach lub w wyznaczonych wyłącznie dla samochodów dostawczych i kurierów kopertach przy ul. Kościuszki pozwalających na trzydziestominutowy postój na czas za- i wyładunku. Natomiast ograniczenie tonażu istnieje już dzisiaj i obowiązuje na jedynej drodze dojazdowej do Rynku, jaką jest powiatowa ul. Kościuszki. Na tym etapie prac nad projektem organizacji ruchu w centrum, wprowadzamy zmianę dotyczącą godzin i miejsc wjazdu dla zaopatrzenia - zwraca uwagę Artur Szumiec.

Strefa dla pieszych

Na tych zmianach mają zyskać przede wszystkim piesi i rowerzyści, bowiem Rynek stanie się strefą przeznaczoną wyłącznie dla nich.

- Każdy z nas jest pieszym, a tylko niektórzy kierowcami. Rynek to dobro wspólne mieszkańców całej gminy i to pieszy w tej przestrzeni powinien czuć się komfortowo. Zależy nam na uporządkowaniu ruchu samochodowego w centrum w taki sposób, aby Rynek służył jako miejsce spacerów, spotkań i kawiarnianych ogródków, a rodzice z dziećmi mogli bezpiecznie spędzać na nim czas – argumentuje burmistrz Maciej Ostrowski.

Aby plan oddania Rynku pieszym mógł się powieść, w ślad za działaniami urzędników muszą pójść odpowiednie służby. - Będziemy przygotowani do tego, aby egzekwować przepisy ruchu drogowego oraz nowe oznakowanie. Nie zawahamy się w przyszłości do tego celu użyć monitoringu miejskiego, który swoim zasięgiem obejmuje część Rynku - zapowiada Tomasz Burkat, komendant Straży Miejskiej w Myślenicach.

20 PAŹDZIERNIKA

- do tego dnia urzędnicy czekają na pomysły i uwagi dotyczące planowanych zmian w organizacji ruchu w Rynku.

Planowane zmiany mogą zacząć obowiązywać najwcześniej po zakończeniu konsultacji, wyłonieniu wykonawcy i zainstalowaniu odpowiednich znaków. Wstępnie szacować można, że nie nastąpi to wcześniej niż z końcem listopada. - Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dotyczące planowanych przez nas zmian. Na pomysły i ewentualne uwagi dotyczące przedstawionej koncepcji czekamy do piątku 20 października w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice w pokoju nr 17 – dodaje Artur Szumiec. Wszelkie uwagi można zgłaszać także mailem na adres: artur.szumiec@myslenice.pl

Jak będzie wyglądał Rynek po rewitalizacji?

Przede wszystkim będzie wolny od samochodów, natomiast pełen pieszych i rowerzystów. To jedno z podstawowych założeń jakie na etapie opracowania planu przyświecały dr inż. arch. Łukaszowi Stożkowi z biura projektów ID

- Chcieliśmy przede wszystkim wprowadzić nową posadzkę dającą większy komfort, połączoną ze współczesnymi elementami małej architektury oraz wprowadzeniem dodatkowej zieleni zarówno niskiej jak i średniowysokiej. Tak, aby nadać temu miejscu charakter spotkań, pamiętając jednakże o funkcjach handlowych jakie spełniają pierzeje uliczne - mówił w rozmowie z nami w wydaniu 15/2017.

Projekt Rynku po rewitalizacji oprócz nowej – płaskiej posadzki obejmuje takie elementy jak fontanna, przywrócenie drzew wzdłuż głównego ciągu pieszego na osi wschód – zachód oraz przy pierzejach, co ma nawiązywać do historycznego wyglądu tego miejsca z okresu lat 30. XX wieku. Pojawią się także niewielkie drzewa w donicach, dodatkowe ławki oraz dużo niskiej zieleni w postaci krzewów i bylin.

Wymienione zostanie oświetlenie, zarówno w postaci wysokich słupów jak i lamp zainstalowanych w posadzce, które będą miały za zadanie podkreślić główny ciąg pieszy. Oświetlona zostanie również nowa fontanna, figura św. Floriana, Pomnik Niepodległości oraz elewacje magistratu. Przebudowie ma ulec także podziemna infrastruktura; sieć wodociągową, kanalizacja sanitarna oraz opadowa.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)