Rządowy program - Polski Ład to również wsparcie dla samorządów

Gmina 20 lipca 2021 Wydanie 27/2021
Rządowy program - Polski Ład to również wsparcie dla samorządów

Polski Ład – to nowa propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz nowe otwarcie po ciężkim okresie pandemii w Polsce.

Propozycje przedstawione przez rządzących obejmujące wiele dziedzin naszego życia usprawnią działanie poszczególnych aspektów, a także wprowadzą nowe rozwiązania. Została opracowana nowa strategia gospodarcza dla naszego kraju.

5 fundamentów Polskiego Ładu:

1.7% PKB na zdrowie.

2. Obniżka podatków dla 18 mln Polaków.

3. Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy.

4. Mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności.

5. Emerytura bez podatku do 2500 PLN.

Obecnie obowiązują zmniejszone stawki podatkowe:

Do 9% obniżony został CIT dla firm o przychodach do 2 mln EUR rocznie.

15% obniżona została stawka ryczałtu dla usług programistycznych (z 17%).

Do 17% obniżona została stawka ryczałtu dla wolnych zawodów (z 20%).

W ramach Polskiego Ładu planowane są dalsze obniżki ryczałtu dla programistów, informatyków, branży ICT i innych wolnych zawodów.

W Polskim Ładzie znajdują się także dobre propozycje dla przedsiębiorców oraz firm:

- niższe podatki dla mikrofirm

Obniżone zostaną obciążenia dla 500 tys. firm, których dochody wynoszą do 6 tys. zł miesięcznie.

- ulga na automatyzację i robotyzację produkcji

Wprowadzona zostanie ulga podatkowa zachęcająca przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe.

Rządowy Fundusz Polski Ład to także wsparcie dla samorządów. Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Jego zadaniem jest pobudzenie inwestycji we wszystkich regionach naszego kraju. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne oraz na gospodarowanie odpadami.

Polski Ład to niebagatelna kwota 72,4 mld złotych rocznie przeznaczonych na rozwój Polski!

W rozbiciu na poszczególne filary to kwoty w wysokości:

1. „Plan na zdrowie”

- 13,6 mld zł

2. „Uczciwa praca - godna płaca”

- 12 mld zł

3. „Dekada rozwoju”

- 10,8 mld zł

4. „Rodzina i dom w centrum życia”

- 3,4 mld zł

5. „Polska - nasza ziemia”

- 5 mld zł

6. „Dobry klimat dla firm”

- 7,1 mld zł

7. „Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek”

- 7,2 mld zł

8. „Czysta energia, czyste powietrze”

- 4,1 mld zł

9. „Cyber Poland 2025”

- 4,1 mld zł

10. „Złota jesień życia”

- 5,1 mld zł

- Kolejny raz w naszych założeniach stawiamy na rodzinę, jej rozwój oraz dobre życie Polaków. Zależy nam również na zdrowiu naszego społeczeństwa przez co chcemy wygenerować większe nakłady finansowe na służbę zdrowia. Polski Ład to także obniżka podatków i zwiększenie kwoty wolnej od podatku, a więc dobre propozycje dla wszystkich pracowników, przedsiębiorców i pracodawców. Działamy dla dobra społeczeństwa i cały czas pokazujemy nasze zaangażowanie w rozwój polski. W Polskim Ładzie zostały także ujęte ważne sprawy związane z przedsiębiorcami oraz samorządami. Niezwykle istotna jest pomoc dla lokalnych samorządów w realizacji inwestycji w poszczególnych gminach i powiatach, a dla firm solidne wsparcie od rządu. To właśnie proponuje nowy program Prawa i Sprawiedliwości, a jego założenia to odzwierciedlenie próśb i apeli Polaków, w które codziennie się wsłuchujemy – powiedział poseł Władysław Kurowski

- Zaproponowane rozwiązania w „Polskim Ładzie” są gwarancją dynamicznego i zrównoważonego rozwoju dla całego kraju - nie tylko wielkich aglomeracji, ale również mniejszych ośrodków takich jak Myślenice. W centrum programów pomocowych znajdą się osoby młode, rodziny, seniorzy, przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. To dla nas wszystkich ważne wsparcie po tym ciężkim czasie związanym z pandemią COVID-19. Na pewno jako gmina skorzystamy z tego wsparcia. Pierwsze wnioski aplikacyjne o dofinansowania z bezzwrotnych pożyczek są przygotowywane przez moich współpracowników – dodał burmistrz Jarosław Szlachetka.