Są pieniądze na kolektory, fotowoltaikę oraz pompy ciepła

Region red2 9 października 2018 Wydanie 36/2018
Są pieniądze na kolektory, fotowoltaikę oraz pompy ciepła

Starania Gminy Dobczyce o dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), podjęte wspólnie z LGD Turystyczna Podkowa i gminami w niej zrzeszonymi zakończyły się sukcesem. Zapadła decyzja o przyznaniu projektowi dofinansowania w łącznej kwocie ponad 12 mln złotych

Na budynkach prywatnych zostaną zamontowane wybrane instalacje OZE czyli kolektory słoneczne, fotowoltaika oraz pompy ciepła CWU. Na terenie Gminy Dobczyce dotyczyć to będzie 122 beneficjentów końcowych, którzy zgłosili się w zeszłym roku do projektu.

Ponadto instalacje OZE pojawią się też na budynkach publicznych, będzie to: Szkoła Podstawowa w Kornatce, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobczycach, budynek komunalny przy ul. Kościuszki, Szkoła Podstawowa w Brzączowicach i w Stadnikach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce oraz Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach. Na te instalacje gminie Dobczyce przyznano ponad 300 tys. zł dofinansowania.