Samorząd to nie partia - to ludzie

Samorząd to nie partia - to ludzie

Będę burmistrzem reprezentującym interesy mieszkańców i odpowiadającym na ich potrzeby.

Samorząd to nie partia tylko ludzie, to mieszkańcy którzy budują naszą małą ojczyznę.

To nie szyld polityczny powinien decydować o tym, co dzieje się w gminie Myślenice. Dla mnie partią są mieszkańcy

- mówi Krzysztof Halek, kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z ramienia KWW Macieja Ostrowskiego

 

Jednym z głównych zarzutów dotyczących Pana kampanii jest bliska obecność burmistrza Macieja Ostrowskiego, który rekomendował Pana kandydaturę. Oponenci mówią, że nie jest Pan samodzielnym kandydatem, tymczasem na naszą rozmowę przychodzi Pan sam…

To, że od samego początku kampanii pojawiam się w obecności Macieja Ostrowskiego to raczej powód do dumy, że samorządowiec z tak dużym doświadczeniem rekomenduje na stanowisko burmistrza moją osobę. To on przez ostatnie 15 lat stał na czele gminy i dał się poznać jako skuteczny gospodarz, a dzisiaj wskazuje mnie jako osobę godną zaufania. Podobnie zachowują się radni z jego komitetu, którzy nie tylko popierają moją kandydaturę, ale aktywnie włączają się w prace na rzecz mieszkańców gminy.

To naturalna kolej rzeczy, że będąc ich kandydatem opowiadam się za kontynuacją działań jakie zapoczątkowała obecna Rada wraz z burmistrzem. W moim przekonaniu były to słuszne działania i właściwie oceniane przez mieszkańców, którzy dawali temu wyraz podczas wyborów. Natomiast mówiąc o atutach naszej gminy nie zapominam również o jej słabościach.

Realnie oceniając występujące w niej potrzeby możemy wiele rzeczy zmienić i poprawić. Mam wiele nowych dobrych i ciekawych pomysłów, będących wynikiem konsultacji i rozmów z mieszkańcami, które będę konsekwentnie realizował. Aby rozwijać się w sposób przemyślany, musimy przede wszystkim wykorzystywać mocne strony naszej gminy.

Pana spoty wyborcze promowane są hasłem #PlanOstrowskiego; jak Pan przekona wyborców, że jest niezależnym kandydatem i nie będzie „sterowany z tylnego siedzenia”, co często zarzucają pozostali kandydaci?

Proszę zwrócić uwagę, że Macieja Ostrowskiego nie znajdziemy na listach do Rady Gminy, a do Rady Powiatu. Rezygnując ze stanowiska burmistrza pozostawia też gminę na rzecz powiatu, aby uniknąć tego typu zarzutów. Dzięki temu, będziemy mogli współpracować i stworzyć porozumienie pomiędzy gminą a powiatem.

Współpraca na tej linii jest niezwykle istotna. Dzięki dobrej woli otwartych samorządowców można wiele zrobić dla mieszkańców. Od początku kampanii wspólnie podkreślamy, że kluczem do dobrego zarządzania jest współpraca i to na niej oraz na dobru mieszkańców nam zależy. To oni są najcenniejszym kapitałem każdej gminy i to o ich potrzeby i możliwość rozwoju należy dbać.

Często podkreśla Pan, że samorząd to nie miejsce dla przedstawicieli partii. Na czym polega główna różnica między burmistrzem wywodzącym się z ugrupowania a bezpartyjnym?

Prezentowany przeze mnie program, to konkretna wizja gminy, przemyślanych inwestycji, rozsądnej gospodarki budżetowej, którą chcę realizować wspólnie z mieszkańcami, a nie pod kierownictwem partii politycznej. Partia wyznacza główne kierunki w których powinny zmierzać samorządy, ale one nie zawsze dają się przełożyć na lokalne warunki. Potrzeby mieszkańców każdej gminy są różne, tak jak różni są ludzie którzy w nich mieszkają. Program musi być dostosowany do ich potrzeb, co więcej wychodzić bezpośrednio od nich, a nie z centrali partii w Warszawie i mój „Kontrakt dla Myślenic” właśnie taki jest.

To my jako ludzie stąd, wiemy najlepiej czego nam potrzeba i jak dbać o najbliższe otoczenie. Samorząd to nie partia - to ludzie, mieszkańcy, którzy budują naszą małą ojczyznę. To nie szyld polityczny powinien decydować o tym, co dzieje się w gminie Myślenice. Dla mnie partią są mieszkańcy. Spotykam się z nimi na co dzień, mijam ich na ulicach i poznaję ich potrzeby. Jestem z nimi od 2006 roku, kiedy to zacząłem pracę w samorządzie lokalnym.

Sam jeszcze niedawno był Pan w partii…

Podczas kampanii często zarzuca mi się, że byłem przez wiele lat związany z ugrupowaniem politycznym. Kiedy zdecydowałem się na start w wyborach samorządowych doszedłem do wniosku, że burmistrz nie powinien być członkiem jakiejkolwiek partii. Uważam, że każdy ma prawo do własnych poglądów politycznych, ale urząd burmistrza to urząd apolityczny.

Burmistrz ma pracować i być dostępny dla mieszkańców i łączyć, musi być otwarty na rozmowy z ludźmi o różnych poglądach i wywodzących się z różnych środowisk, bo to oni tworzą gminę. Procedując jakąś inwestycję lub pochylając się nad danym problemem, to nie kwestie przynależności partyjnej powinny decydować o jego powodzeniu, ale merytoryka i chęć działania.

Dzisiaj promuje się Pan jako kandydat bezpartyjny, ale jeszcze niedawno budował Pan w Myślenicach struktury Solidarnej Polski, był Pan dyrektorem biura posła Łatasa, a w poprzednich wyborach z powodzeniem startował do Rady Powiatu z KW Prawa i Sprawiedliwość z którego następnie został Pan usunięty. Dlaczego tak się stało?

Pragnę przypomnieć, że najpierw zawiesiłem swoje członkostwo w partii, a dopiero później zostałem skreślony z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie zaburzajmy prawdziwej chronologii wydarzeń. W wyborach samorządowych w 2014 roku wprowadziliśmy do Rady Powiatu 13 z 25 radnych, proszę pamiętać, że to radni wybierają starostę. Po tym jak został nim Józef Tomal, który nie był kandydatem naszego ugrupowania - jako jeden z trzech członków PiS zostałem obarczony winą za taki stan rzeczy. Przez kilka miesięcy pod moim adresem padały nieuczciwe wypowiedzi, pomówienia, przekłamania, które głęboko raniły mnie i moją rodzinę. Zakłamywały rzeczywistość, ale też pokazały jak działa partia.

Przewodniczący lokalnych struktur PiS i radni tego ugrupowania posługiwali się moim nazwiskiem sugerując, że to ja byłem osobą która dopuściła się „zdrady” podczas głosowania przy wyborze starosty - dziś po raz kolejny mogę jasno, szczerze i uczciwie powiedzieć, że jest to kłamstwo.

W związku z bezpodstawnym rzucaniem oszczerstw w moją osobę, zawiesiłem swoje członkostwo w PiS, a następnie postanowiłem opuścić to środowisko, ponieważ miałem zamiar realizować zadania i potrzeby mieszkańców, którzy obdarzyli mnie mandatem radnego powiatowego. To oni obdarzyli mnie zaufaniem i do tej pory staram się godnie wykonywać i reprezentować mieszkańców, którzy oddali na mnie głos.

Dzisiaj jestem wolny od dyrektyw i nacisków partyjnych, a jako burmistrz Myślenic nie będę uzależniony od wsparcia centralnego.

Może Pan zagwarantować mieszkańcom stabilność i to, że jako burmistrz nie zmieni swoich poglądów?

Jako człowiek, jako Krzysztof Halek zawsze staram się rozmawiać z każdym bez względu na jego światopogląd. Kiedy mówimy o sprawach samorządowych, to wszystko inne schodzi na dalszy plan. Skupiamy się na problemie lub zadaniu do wykonania - nie na tym, kto z nim do mnie przychodzi.

Będę rozmawiał z każdym, kto chce współpracy i szuka dobrego rozwiązania. Dlatego prezentując program podpisałem „Kontrakt dla Myślenic”, który obowiązywać będzie całą pięcioletnią kadencję. W ten sposób daję słowo mieszkańcom, że biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie obietnice i deklaracje, bo czuję się częścią społeczności gminnej i współautorem tego programu. To nasze wspólne zadanie, bo razem możemy zdziałać więcej.

Pierwszy zapowiedział Pan swój udział w wyborach, ale jako ostatni zaprezentował wspomniany program. Dlaczego czekaliśmy na niego tak długo?

Zapowiadając w czerwcu swój udział w wyborach zadeklarowałem również cykl spotkań z mieszkańcami, aby poznać ich potrzeby i problemy z jakimi przychodzi im się mierzyć każdego dnia. Moim głównym założeniem było opracowanie programu w oparciu o głosy mieszkańców i przeprowadzane ankiet, których trafiło do mnie prawie 3000.

Wspólnie z mieszkańcami wykonaliśmy mrówczą pracę, aby zgłębić ich potrzeby. Efektem tej czasochłonnej pracy jest szczegółowy, konkretny i realny do wykonania program do lektury którego zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Zakłada on m.in. kontynuację polityki Macieja Ostrowskiego. Na czym będzie ona polegać?

Biorąc pod uwagę jakąkolwiek z dziedzin życia od ochrony środowiska, zdrowia, przez edukację, politykę senioralną, czy komunikację znajdziemy działania, które zostały zapoczątkowane przez burmistrza i które dobrze rokują. Większość pomysłów jest nowych, ale dlaczego mielibyśmy rezygnować z czegoś co dobrze działa? Weźmy pod uwagę chociażby szpital powiatowy.

Nie trafiłem na ankietę w której mieszkańcy nie zwracaliby uwagi na potrzebę wspierania służby zdrowia. Szpital to jednostka podległa powiatowi, ale gmina jako jedyna w powiecie dokładała pieniądze do zakupu karetek i to działanie uważam za godne kontynuacji. Podobnie wygląda finansowanie badań profilaktycznych np. raka prostaty u mężczyzn, czy program wykrywania raka piersi u kobiet, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nie widzę powodów, aby przerywać takie działania.

W sołectwach gmina budowała boiska z nawierzchnią syntetyczną, place zabaw, wyposażała szkoły, przeprowadzała modernizacje przedszkoli, a wyróżniającym się uczniom przyznawała stypendia, na drogach dbała o bezpieczeństwo, tworzyła miejsca pracy przez budowę stref przemysłowych, czy zabiegała o bezpieczne przeprawy na Zakopiance.

Oczywiście nie można zapominać o rozpoczętych już projektach jak rewitalizacja Rynku, budowa ścieżek rowerowych wokół zalewu dobczyckiego i wieży widokowej w Drogini. Uważam, że to dobry kierunek, a wymienione przeze mnie przykładowe projekty powinny być kontynuowane. Właśnie realizację tego typu działań mam na myśli mówiąc o kontynuowaniu polityki Macieja Ostrowskiego.

Niedawno burmistrz wraz ze starostą mówił o trudnościach na jakie napotykają ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy budowie węzła w Jaworniku. Kontynuacja tego przedsięwzięcia nie wygląda na łatwe zadanie.

Z pewnością nie można zaliczyć go do łatwych, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że będę rozmawiał z każdym, kto będzie mógł monitować to zadanie w Generalnej Dyrekcji. Będę czynił starania, żeby poseł Szlachetka wsparł wniosek o przeznaczenie środków na budowę węzła. On również jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na terenie naszej gminy, ponieważ mieszkańcy wyposażyli go w mandat poselski, z którego powinien się wywiązywać należycie współpracując dla dobra regionu ze wszystkimi środowiskami w tym z samorządem.

Naszym wspólnym interesem jest bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Myślenice - to my samorządowcy jesteśmy od tego, aby interesy mieszkańców przekładać na osoby decyzyjne. W Sejmie zasiada jeszcze 459 innych posłów i jeśli zajdzie taka potrzeba, będę przekonywał każdego z nich, aby wsparł nasze działania na Zakopiance.

Języczkiem uwagi tej kampanii są m.in. stawki cen za wodę. Każdy z kandydatów mówi o potrzebie ich obniżenia, a niektórzy nawet zapowiadają zwolnienie prezesa MZWiK. Jaki jest Pana pomysł na rozstrzygnięcie tej kwestii?

Po głębokiej analizie budżetu wiem, że można skutecznie obniżyć stawki za wodę i ścieki. Nie chcę dzisiaj operować kwotami, bo na jej ostateczny kształt wpływ może mieć wiele czynników, ale niewątpliwie będzie to obniżka, którą mieszkańcy odczują. Warto pamiętać o tym, że sieć wciąż się rozbudowuje, nadal wiele gospodarstw czeka na przyłącz, rocznie w gminie przybywa od 200 do 300 mieszkańców.

Skorzystam z zapowiadanych przez rząd programów pomocowych, które mają wpłynąć na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Do mnie jako burmistrza będzie należało pozyskanie tych środków, abyśmy wykonali jak najwięcej przyłączy, co również wpłynie na obniżkę cen za wodę.

Który z punktów programowych ma dla Pana szczególne znaczenie?

Ciężko je hierarchizować ponieważ zadań do wykonania jest bardzo dużo, a każde środowisko jako priorytet stawia coś innego. Od początku podkreślam, że mój program dla Myślenic oparty jest na dwóch filarach – to rodzina i infrastruktura.

Wpisują się w niego zagadnienia dotyczące komunikacji i bezpieczeństwa oraz edukacja. Na pewno za priorytetowe należy uznać poprawę bezpieczeństwa na Zakopiance, budowę obwodnicy zachodniej i wschodniej Myślenic, inwestycje związane z turystyką i sportem, bo one zapewnią gminie rozwój.

Skąd czerpać pieniądze na te wszystkie postulaty wyborcze?

Ze środków zewnętrznych zarówno rządowych jak i unijnych, bo one nie są wyimaginowane i nadal istnieją oraz ze środków własnych, czyli budżetu Miasta i Gminy Myślenice.

Nie boi się Pan stanąć na czele gminy, kiedy mówi się o jej zatrważającym zadłużeniu?

Nie, ponieważ przeanalizowałem budżet i wiem jaki jest stan finansów publicznych w naszej gminie. Trzeba pamiętać skąd wynika dług o którym tak dużo się mówi. Został zaciągnięty na realizację projektów inwestycyjnych, a pieniądze nie zostały „przejedzone”.

Jako gminie Myślenice trafiła nam się niepowtarzalna okazja skorzystania z ogromnych pieniędzy unijnych z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. O tym nie możemy zapomnieć. Pozyskaliśmy ponad 300 mln zł na inwestycje, w tym budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i aby zrealizować cel należało wygospodarować dodatkowe środki własne w budżecie gminy, które spowodowały zadłużenie. Takich kwot nie pozyskała żadna gmina w okolicy, a taka szansa już się więcej nie powtórzy.

Przecież jeszcze kilka lat temu kanalizację miało zaledwie 35% gospodarstw domowych, dzisiaj ta liczba wynosi 96%, a my mieszkamy w niemal pełni zurbanizowanej gminie. Co więcej dzięki tej inwestycji, każdego roku sprowadzają się do nas kolejni mieszkańcy, ponieważ oferujemy zurbanizowane działki. To inwestycja, która wpływa na jakość naszego życia, a dług z każdym rokiem konsekwentnie maleje. Gmina 4 lata temu była w czołówce zajmując 3 lub 4 miejsce pod względem zadłużenia, a dzisiaj w Rankingu Najbardziej Zadłużonych Gmin w Polsce jest na 27 pozycji. Należy pamiętać, że w 2018 r. gmina Myślenice zajęła 3 miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich w Rankingu Finansowym Jednostek Samorządu Terytorialnego, a parę dni temu 3 miejsce w Polsce w kategorii miast powiatowych za inwestycje ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Uważam, że rolą burmistrza jest traktowanie budżetu miasta lepiej niż własnego - nie są to jego pieniądze, tylko pieniądze mieszkańców, dlatego burmistrz musi czuć ogromną odpowiedzialność za każdą wydaną złotówkę.

W niedzielę 21 października kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców stanie przed wyborem nowego gospodarza miasta i gminy Myślenice na najbliższe 5 lat. Co odróżnia Pana od pozostałych kandydatów?

Jestem samorządowcem od 12 lat. Przez ten czas słuchałem opinii ludzi, sugestii i starałem się rozwiązywać pojawiające się problemy. Moje ośmioletnie doświadczenie zdobyte w zarządzie powiatu i półtoraroczne na stanowisku wicestarosty oraz sześć lat spędzone na stanowisku dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych pozwoliły mi poznać specyfikę pracy w samorządzie oraz zdobyć doświadczenie w zarządzaniu zakładem pracy.

Przy tak ważnych wyborach samorządowych ludzie powinni głosować nie na partię, ale na człowieka. Burmistrz musi łączyć wszystkie opcje, aby działać wspólnie dla dobra miasta i gminy. Będę burmistrzem reprezentującym interesy mieszkańców i odpowiadającym na ich potrzeby, realizującym program wspólnych pomysłów dążąc do ciągłego rozwoju.

Cenię sobie otwartość, zdroworozsądkowe podejście, jestem pełen zapału i chętny do ciężkiej pracy. To jest dla mnie priorytetem. Nie będę burmistrzem sterowanym, a tym bardziej sterowanym przez partie polityczne, ale gospodarzem z samorządowymi korzeniami, który współpracuje z mieszkańcami, żyje wśród nich i przed nimi odpowiada na co dzień. Z realizacji obietnic i programu wyborczego rozliczą mnie mieszkańcy, a nie centrala w partii. Na tym polega samorząd i to odróżnia mnie od innych.

W Myślenicach będziemy mieć drugą turę wyborów?

O wszystkim zdecydują mieszkańcy. Dzień wyborów to święto demokracji w którym powinni wziąć udział wszyscy uprawnieni do głosowania, ale to również moment w którym jako kandydaci poddajemy się pod osąd wyborców. To oni podejmą decyzję - jak Pan mówił wybierając gospodarza na najbliższe 5 lat. W rękach każdego mieszkańca leżą losy naszej gminy i odpowiedzialność za to w czyje ręce przekażą ster.

Jeśli doszłoby do drugiej tury, kogo Pan w niej widzi?

Z kimkolwiek przyszłoby mi się zmierzyć w takim przypadku, podejmę to wyzwanie i zrobię wszystko, aby przekonać mieszkańców do słuszności swoich racji oraz do oddania głosu na moją osobę.

Którą z ulic w Myślenicach według Pana – pomijając Rynek i starówkę – można uznać za wizytówkę miasta?

Zdecydowanie któraś z ulic na Zarabiu. Trudno wybrać, bo wszystkie znajdują się w pięknej lokalizacji w bliskim sąsiedztwie wody, parku, gór i lasu.

A którym miejscem na pewno by się Pan nie pochwalił?

Na pewno nie chciałbym pochwalić się ulicami przecinającymi się z Zakopianką ze względu na niebezpieczeństwo jakie generują.

Obecnie w Myślenicach trwa rewitalizacja centrum miasta obejmująca starówkę, płytę Rynku i budowę Muzeum Niepodległości. To jedna z najczęściej krytykowanych w ostatnich latach inwestycji. Niewiele mówi się o samej idei budowy Muzeum Niepodległości i roli jaką ma pełnić. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

Mam nadzieję, że Muzeum Niepodległości będzie perełką, którą będziemy mogli się poszczycić nie tylko w Małopolsce, czy w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Budowa tej jednostki to niewiarygodna praca i dowód na zaangażowanie nie tylko muzealników, ale i mieszkańców dla których dbałość o tradycję i obyczaje to nowy wymiar patriotyzmu. Uważam, że patriotyzm połączony z regionalizmem zaprezentowany w nowoczesny sposób, którego wymagają dzisiaj młodsze pokolenia sprawi, że nasza tożsamość i miłość do ojczyzny jako myśleniczan i Polaków będzie się umacniać.

Takie podejście pozwoli nam poznać nie tylko historię naszego kraju, ale również miejsca z którego pochodzimy w którym są nasze korzenie. W dniu 10 listopada będziemy celebrować stulecie odzyskania niepodległości otwarciem muzeum, a w perspektywie trzech lat placówka zostanie uzupełniona o kolejne elementy ekspozycji. Uważam, że to muzeum będzie najlepszym tego typu ośrodkiem w regionie, kształtując kolejne pokolenia myśleniczan i pokazując zwiedzającym jak można wyrażać dumę ze swojego regionu i Polski.

Z którego projektu lub zadania zrealizowanego dotychczas dla Myślenic jest Pan najbardziej zadowolony?

To budowa dróg i chodników oraz nawierzchni w gminie Myślenice. Na podstawie Inicjatyw Samorządowych i dobrej współpracy między UMiG a Starostwem Powiatowym, wybudowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg i chodników. Jako radny powiatowy zabiegałem też o dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i jestem dumny z tego, że szkoły średnie zarządzane przez powiat były nieustannie modernizowane i wyposażane w najnowsze technologie. Przez całą kadencję finansowaliśmy zadania związane z osobami niepełnosprawnymi i dbaliśmy o szpital.

Jakie działania podejmie Pan w pierwszej kolejności jako burmistrz?

Zacznę od najbliższego otoczenia, a więc przeprowadzę audyty dotyczące funkcjonowania samego urzędu, a także wszystkich spółek, jednostek i instytucji zarządzanych przez gminę. Zależy mi na tym, aby konsekwentnie podnosić jakość usług we wszystkich jednostkach gminnych. Jeśli chodzi o szerszy kontekst, trzeba zacząć od kwestii najtrudniejszych, czyli budowy węzła komunikacyjnego w Jaworniku i bezpiecznych przejazdów na Zakopiance, rozbudowy żłobka o przynajmniej 50 miejsc, termomodernizacji budynku, a następnie poprzez rozbudowę sukcesywnie zwiększać ilość miejsc w przedszkolach w Myślenicach, Trzemeśni, Osieczanach, jego budowę w Jaworniku, czy rozbudowę placówek oświatowych w Bęczarce i w Osieczanach. Będę kontynuował rozpoczęte już projekty jak rewitalizacja Rynku, którego wykonawcę wyłaniać będzie już nowy burmistrz. Zapewniam, że doprowadzę do końca zarówno ten projekt jak i wspomniane wcześniej ścieżki wokół zalewu.

Jedną z palących potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców jest budowa miejsc parkingowych, jak rozwiąże Pan ten problem?

W najbliższych pięciu latach w Myślenicach powinny powstać przynajmniej trzy parkingi wielopoziomowe - w sąsiedztwie Muzeum Niepodległości na dawnym placu targowym przy ul. Tragututta, na placu przy ul. Słowackiego skąd kiedyś odjeżdżały busy i na Osiedlu Tysiąclecia.

Od roku politycy obiecują powstanie połączenia kolejowego na linii Kraków-Myślenice, ale jego budowa – o ile do niej dojdzie – to kwestia kilku jeśli nie kilkunastu lat, a mieszkańcy dzisiaj dojeżdżając do szkół, uczelni i pracy są skazani na prywatny transport w postaci busów. W jaki sposób samorząd może poprawić panujące dzisiaj standardy?

Szybka kolej Myślenice-Kraków jest potrzebna dla rozwiązań komunikacyjnych w samym mieście, ale trzeba sobie powiedzieć jasno – ona nie powstanie za 5, ani nawet 10 lat, ale aby można było o niej mówić - należy prowadzić działania i rozmowy w tym celu.

W nowym roku wchodzi w życie ustawa o transporcie zbiorowym, która daje burmistrzowi narzędzia do organizacji i sprawowania nadzoru nad komunikacją. Ogłaszając przetarg będzie mógł wskazać w nim miejsca przystanków, odstępy czasowe między kursami i cenę biletów na danej linii. Co więcej będzie miał możliwość sprawowania kontroli nad stanem technicznym samochodów, którymi wożeni będą mieszkańcy. Nie może być tak, że cena biletu z Myślenic do Poręby wynosi 4,5 zł, a do Krakowa 5,5 zł i nikt nie może z tym nic zrobić. Dzisiaj jesteśmy skazani na przewóz prywatny, linie nierentowne są likwidowane, a rola samorządu w organizacji transportu ogranicza się do tego, że starosta otrzymuje informacje o kursach realizowanych na terenie powiatu.

Jako burmistrz wprowadzę linię miejską za złotówkę w ramach której bus lub autobus będzie kursował od Górnego Przedmieścia, przez Śródmieście, Zarabie i Dolne Przedmieście, co może rozładować problem korkowania się miasta i wpłynie na ochronę środowiska. Mogę też zapewnić, że uruchomię bezpłatne dowozy na zajęcie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży uczącej się. Będzie to pierwszy krok do organizacji komunikacji na terenie gminy.

Jaką drogą zatem powinny zmierzać Myślenice w najbliższych pięciu latach i jakie będą na przystanku w 2023 roku, kiedy końca dobiegać będzie Pana kadencja?

Drogą zrównoważonego, ale ciągłego rozwoju. Miasto i gmina w 2023 roku będą miejscem w którym z każdym rokiem wzrastało mieszkalnictwo wielkopowierzchniowe, miejscem które bogatą ofertą sportowo-rekreacyjno-wypoczynkową przyciąga turystów i pozwala mieszkańcom na aktywny wypoczynek. To gmina w której tworzone są nowe miejsca pracy, dzięki rozbudowie strefy przemysłowej i ekonomicznej w której pojawiają się nowi inwestorzy, gdzie rozwija się biznes i powstają nowe technologie. Gmina Myślenice za 5 lat będzie nowoczesna, ale mocno zakorzeniona w tradycji i kultywująca obyczaje myśleniczan.

Wiem jak ważne jest dotrzymywanie słowa, dlatego skupiam się na realnych celach, które będę konsekwentnie realizować.

Jeśli otrzymam możliwość sprawowania urzędu burmistrza wierzę w to, że razem z mieszkańcami zbudujemy gminę Myślenice, która będzie dla nas domem do którego wraca się ze spokojem i przyjemnością. W 2023 roku widzę gminę Myślenice w której zostanie zrealizowany mój kontrakt dla Myślenic.

 

Krzysztof Halek (42 lata, KWW Macieja Ostrowskiego), absolwent Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie obronił tytuł magistra na kierunku pedagogiki o specjalności wychowanie obronne, ukończył studia podyplomowe na AGH w zakresie „Nowoczesnych metod zarządzania i organizacji pracy placówki edukacyjnej” i na Uniwersytecie Pedagogicznym w zakresie „Informatyki z administracją sieciami komputerowymi”.

Pracował m.in. jako nauczyciel w Myślenicach w ZSTE im. M. Reja, ZSR im. Andrzeja Średniawskiego, SOS-W, a także w gimnazjum w Tokarni i jako instruktor/sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Myślenicach, kierował oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Powiatu Myślenickiego. W latach 2005/6 był dyrektorem biura poselskiego posła Marka Łatasa.

Od 2006 r. do chwili obecnej pełni funkcję Radnego Powiatu Myślenickiego i zasiada m.in. w Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. W latach 2006-9 był członkiem Zarządu Powiatu Myślenickiego i od 2014 jest nim do chwili obecnej. W latach 2009-10 pełnił stanowisko wicestarosty. Od kwietnia 2013 jest dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych im Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie. Od ośmiu lat w związku małżeńskim i ma 2 synów.

 

Kontrakt dla Miasta i Gminy Myślenice Krzysztof Halka:

Troszczymy się o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców

Nasze priorytety to:
• węzeł dwupoziomowy w Jaworniku dla Mieszkańców i obsługujący strefę przemysłową
• przejazd i przejście pod Zakopianką dla Mieszkańców Krzyszkowic i Głogoczowa
• rozbudowa dróg zbiorczych wzdłuż Zakopianki – od Myślenic do Głogoczowa
• linia kolejowa – szybka kolej aglomeracyjna Myślenice – Kraków
• rewitalizacja Rynku – modernizacja zabytków, wprowadzenie więcej zieleni, fontanny, nowego oświetlenia, większej ilości ławeczek.
• budowa chodników przy drogach powiatowych: Trzemeśnia – Poręba, Trzemeśnia – Zasań, Droginia – Łęki, Bęczarka, Głogoczów, Zawada, Krzyszkowice, Jasienica, Bysina
• budowa chodników przy gminnych drogach na terenie poszczególnych Sołectw naszej Gminy
• modernizacja obiektów mostowych
• nowe nawierzchnie drogowe i modernizacja istniejących
• nowe dodatkowe, bezpieczne rozwiązania komunikacyjne usprawniające ruch samochodowy w mieście i gminie – budowa rond, m.in. w Osieczanach i Łękach
• parkingi wielopoziomowe zlokalizowane na dawnym placu targowym, obok powstającego Muzeum Niepodległości, przy ulicy Słowackiego oraz na Osiedlu 1000 – lecia
• rozpoczęcie realizacji drogi zachodniej i wschodniej dla Myślenic
• uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego – wykonanie instalacji solarnych jako nowe punkty świetlne na terenie Miasta i Gminy Myślenice oraz modernizacja istniejących na energooszczędne – typu LED
• monitoring w centrach wsi
• montaż nowych wiat przystankowych
• uruchomienie linii miejskiej za 1 zł. by w Myślenicach można było się poruszać od Górnego Przedmieścia, przez Śródmieście, Zarabie, aż po Dolne Przedmieście
• podnoszenie estetyki centrum na terenach wiejskich poprzez kontynuację programu „Odnowa Centrum Wsi”
• uporządkowanie własności dróg
• prowadzenie stałej akcji mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych
• uchwalanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczenie nowych terenów pod mieszkalnictwo
• podjęcie wszelkich działań, mających na celu regulację rozkładów jazdy i koordynację komunikacji na terenie Gminy
• doposażanie OSP na terenie naszej Gminy i Straży Miejskiej
• podjęcie działań na rzecz udostępnienia Internetu bezprzewodowego dla każdego Mieszkańca

Inwestujemy w edukację Naszych Dzieci

• zwiększymy ilość miejsc w żłobku samorządowym o kolejne 50 miejsc, o czym mówiliśmy wcześniej oraz wykonamy termomodernizację tego budynku
• zwiększymy ilość miejsc dla dzieci w myślenickich przedszkolach, wybudujemy przedszkole w Jaworniku, Osieczanach, rozbudujemy przedszkole samorządowe w Trzemeśni
• rozbudujemy szkoły podstawowe w miejscowościach Bęczarka i Osieczany
• będziemy w dalszym ciągu wyposażać szkoły podstawowe w nowoczesne technologie informatyczne i audiowizualne, w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni: językowych, chemicznych, biologicznych, geograficznych i informatycznych
• rozbudujemy place zabaw dla dzieci przy przedszkolach, szkołach podstawowych i na terenach rekreacyjnych Gminy Myślenice
• wybudujemy boisko sportowe z nawierzchni syntetycznej przy każdej szkole
• zorganizujemy stołówkę/jadalnię z obiadem w każdej szkole podstawowej
• wydłużymy przerwę międzylekcyjną na spokojne spożycie ciepłego posiłku przez dziecko
• wprowadzimy szafki do szkół podstawowych, w których uczniowie będą mogli przetrzymywać swoje podręczniki i zeszyty
• zorganizujemy we wszystkich szkołach podstawowych świetlice szkolne i dostosujemy godziny ich pracy do potrzeb Rodziców
• będziemy w dalszym ciągu wspierać finansowo uzdolnione dzieci, zorganizujemy dodatkowe zajęcia w szkołach dla dzieci uzdolnionych oraz dla dzieci wymagających dodatkowej pomocy w nauce
• wprowadzimy programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
• zorganizujemy półkolonie dla dzieci i młodzieży z naszych szkół w okresach ferii zimowych i letnich
• uruchomimy Gminną Myślenicką Akademię Talentów we współpracy ze Stowarzyszeniem „MAT” i uczelniami wyższymi, w ramach której organizowane będą zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające zainteresowania m.in.: w zakresie matematyki, informatyki, biologii czy chemii.
• wprowadzimy nowe profile klas sportowych
• utworzymy Młodzieżową Radę Gminy
• będziemy kontynuować system nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów
• rozpropagujemy gminne konkursy z lokalnej historii, przyrody i kultury
• będziemy motywować dyrektorów i nauczycieli szkół do ciągłego podnoszenia wyników nauczania
• uruchomimy darmowy dojazd na wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
• utrzymamy jasny system podziału środków budżetowych na poszczególne placówki oświatowe
• opracujemy i wdrożymy strategię infrastruktury oświaty na lata 2019- 2029

Stwarzamy warunki do rozwoju pasji naszych Mieszkańców
Poszerzymy ofertę sportową, rekreacyjną i turystyczną poprzez:

• rozbudowę ścieżek rowerowo–biegowych wokół Zbiornika Dobczyckiego, zagospodarowanie Zbiornika Dobczyckiego
• dążenie do pogłębienia koryta rzeki Raby, w celu wykonania właściwego kąpieliska z plażą i kajakami
• budowę kąpieliska na Zarabiu między Centrum Sportu i Rekreacji a Dolnym Jazem
• budowę tężni solankowej
• budowę muszli koncertowej
• rozbudowę skate parku
• budowę zadaszenia nad kortami tenisowymi
• budowę zadaszenia boiska sportowego
• rozwój bazy noclegowej – budowa Hotelu na Zarabiu
• modernizację campingu na Zarabiu
• budowę cyklocentrum na Górze Chełm – w tym tras downhillowych
• utworzenie centrum lekkoatletycznego na świeżym powietrzu
• rekreacyjno – turystyczne zagospodarowanie Góry Plabańskiej
• ciągłą współpracę ze spółdzielnią mieszkaniową Zorza i wspólnotami mieszkaniowymi w estetyzacji i tworzeniu stref rekreacji na naszych osiedlach mieszkaniowych
• rozwój infrastruktury sportowej na terenach Sołectw
• budowę nowych placów zabaw, siłowni plenerowych
• tworzenie nowych produktów turystycznych m.in Chełm – Poręba przy dobrej współpracy z Lasami Państwowymi
• udostępnienie Centrum Sportu i Rekreacji dla dzieci i młodzieży ze szkół, które nie posiadają odpowiednich warunków do przeprowadzenia zajęć sportowych
• poszerzenie oferty w ramach myślenickiej karty Rodzina 3+
• uruchomienie darmowego dojazdu na wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
• wprowadzenie bezpłatnych kompleksowych badań sportowych dla wszystkich zawodników z terenu naszej gminy
• utworzenie nowych profili klas sportowych

Kultura ma sens
Dlatego

• wybudujemy muszlę koncertową/amfiteatr
• zmodernizujemy i doposażymy MOKiS w niezbędne wyposażenie wzmacniające ofertę artystyczną (sprzęt multimedialny, wyposażenie plastyczne, wyposażenie ekspozycyjne, wyposażenie technologiczne sali widowiskowej)
• zaadoptujemy podziemia MOKIS na potrzeby centrum aktywności artystycznych (siedziby i pracownie stowarzyszeń twórczych)
• będziemy wspierać lokalne centra kultury, wzmocnimy potencjał wiejskich centrów kultury
• będziemy wspierać finansowo koła gospodyń i stowarzyszenia twórcze
• utworzymy mini skwery tematyczne poświęcone lokalnej kulturze (skwery z fraszkami, legendami, bohaterami lokalnymi, poetami, artystami
• zadbamy o renowację ważnych miejsc historycznych na terenie Gminy – Zamczysko, Studzienki, Kościółek w Trzemeśni
• utworzymy szlaki turystyki kulturowej – szlaki tematyczne: myślenickich bohaterów, niezwykłych miejsc przyrody
• poszerzymy ofertę wydarzeń festiwalowych – Myślenicki Festiwal Lata, Jazz nad Rabą, Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem, Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne, Myślenicki Festiwal Ceramiki
• wykreujemy nowe wydarzenia w oparciu o potencjał twórczy lokalnych artystów, muzyków, twórców
• będziemy organizować cykliczne spotkania koncertowe i warsztaty doskonalące dla amatorskich zespołów muzycznych
• umożliwimy rozwój i wsparcie systemowe dla orkiestr dętych
• wdrożymy myślenicką kartę kultury – programu benefitowego uprawniającego do zniżek na płatne wydarzenia kulturalne organizowane przez miejsko – gminne instytucje kultury
• wdrożymy lokalny program stypendialny – Myślenicka Kuźnia Talentów” wspierający rozwój twórczy artystów zawodowych i amatorów
• będziemy wspierać rozwój czytelnictwa
• Muzeum Niepodległości stworzy nowy program dla Was – Mieszkańców.
• zorganizujemy „Wolne Niedziele” – wystawy i wernisaże, aby Mieszkańcy mogli w nich uczestniczyć
• będziemy ogłaszać konkursy na stanowiska Dyrektorów jednostek kultury

Wspólnie z Mieszkańcami o czyste środowisko

W trosce o środowisko:

• obniżymy opłaty za wodę i ścieki
• przeprowadzimy program wymiany pieców dla mieszkańców
• pozyskamy dotacje dla mieszkańców na odnawialne źródła energii: solary, fotowoltaika, pompy ciepła
• rozbudujemy sieć wodno – kanalizacyjną
• podniesiemy jakość usług świadczonych przez Zakład Utylizacji Odpadów
• będziemy kontynuować program „Zielone Miasto i Gmina Myślenice” – poprzez wprowadzanie nowych zielonych terenów, nasadzeń kwiatów, drzew, tworzenia ”osiedlowych parków kieszonkowych”
• będziemy chronić istniejące tereny zielone
• zadbamy o ochronę i pielęgnację drzew
• wprowadzimy roślinność pochłaniającą szkodliwy dla zdrowia pył zawieszony PM 10, CO2
• pomożemy Mieszkańcom w wypełnianiu skomplikowanych wniosków do WFOŚiGW w ramach projektu „Czyste powietrze”
• ograniczymy niską emisję – wybudujemy ścieżki rowerowe w mieście, uruchomimy komunikację miejską
• utworzymy wypożyczalnię samochodów elektrycznych
• wprowadzimy oświetlenie uliczne hybrydowe i solarne
• zakupimy oczyszczacze powietrza do szkół i przedszkoli
• wprowadzimy stały monitoring jakości powietrza w każdej miejscowości

Pomagamy zdrowo żyć

• będziemy finansować i realizować programy profilaktyczne. Przykładem dotychczasowych dobrych praktyk finansowanych przez samorząd gminny jest m.in. program skierowany dla kobiet w wieku 30 – 50 lat pod nazwą: „Biust zbadany – rak złapany”, gdzie w ciągu kilku dni 365 osób zgłosiło chęć uczestnictwa w tym programie. Ale sfinansujemy również inne: program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych, „Mocny kręgosłup” – profilaktyka wad postawy dla dzieci i młodzieży, program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy, program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy, program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych. Również profilaktyka stomatologiczna oraz profilaktyka chorób układu mięśniowo – szkieletowego nie może być traktowana marginalnie.
• będziemy przeznaczać środki na podniesienie jakości usług
• dofinansujemy zakup karetek pogotowia z napędem na cztery koła, co ma duże znaczenie w naszym terenie (co zresztą miało miejsce w latach poprzednich)
• wypracujemy system pomocy dla akcji charytatywnych skierowanych dla naszych mieszkańców, którzy wzięli w swoje ręce rozwiązanie wielu problemów służby zdrowia, na których brak jest rozwiązań systemowych, to dziś mieszkańcy Gminy Myślenice organizują akcję charytatywne dla ciężko chorych mieszkańców, i dopóki nie będzie konkretnej państwowej pomocy dla tych osób, dopóty będziemy w dalszym ciągu ich wspierać
• zorganizujemy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pourazowego
• będziemy wspierać rozwój sportu szkolnego oraz rehabilitację dzieci z wadami postawy
• wdrożymy i rozwiniemy system „Opaski Życia” dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych
• sfinansujemy w szkołach podstawowych dodatkowe zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
• przeszkolimy nauczycieli w szkołach Gminy Myślenice z kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
• wyposażymy każdą szkołę i przedszkole w podstawowy sprzęt do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej
• wprowadzimy bezpłatne kompleksowe badania sportowe dla wszystkich zawodników z terenu naszej Gminy
• wdrożymy program grantowy promujący zdrowy styl życia

Niepełnosprawni – jesteśmy razem z Wami

• dostosujemy infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych
• będziemy wyrównywać szanse społeczne – niepełnosprawni pracują
• będziemy wspierać matki dzieci niepełnosprawnych
• stworzymy ofertę kulturalną i rekreacyjną dedykowaną osobom z dysfunkcjami i zagrożonym wykluczeniem społecznym
• obejmiemy specjalnymi formami opieki dziennej niepełnosprawne osoby dorosłe
• przełamiemy bariery dla niepełnosprawnych
• będziemy wspierać działania mające na celu utworzenie „spółdzielni socjalnych” aktywizujących osoby niepełnosprawne i tworzących nowe miejsca pracy
• wdrożymy system „Opaska życia”

Seniorzy to też przyszłość Myślenic
Zapewnimy:

• dzienne domy wsparcia dla seniorów – miejsce gdzie przez cały dzień będą pod stałą opieką
• utworzenie siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku w nowym budynku Muzeum Niepodległości
• dodatkowe rabaty w „Myślenickiej „Karcie Seniora”
• utworzenie Rady Seniorów przy Burmistrzu i Radzie Miejskiej
• ofertę aktywności kulturalnej i sportowej dla Seniorów
• wdrożenie systemu „Opaska życia”
• wsparcie działalności organizacji zrzeszających Seniorów ( granty, dotacje)

Przedsiębiorcy będą naszym partnerem

• zapewnimy rozszerzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych na terenie Gminy Myślenice w oparciu o istniejący obszar w Polance i Jaworniku
• scalimy grunty pod następne strefy aktywności gospodarczej
• zapewnimy partnerską współpracę z przedsiębiorcami poprzez Lokalną Radę Przedsiębiorczości przy Burmistrzu
• będziemy kontynuować dobry zwyczaj konsultacji podatków lokalnych z myślenickimi izbami przedsiębiorców
• będziemy wspierać lokalną przedsiębiorczość poprzez prowadzenie stabilnej polityki podatkowej
• uporządkujemy budownictwo wielomieszkaniowe na terenie miasta

Nic o nas bez nas – partycypacja społeczna

• będziemy wspierać organizacje pozarządowe i powołamy dla nich pełnomocnika w celu aktywizacji Mieszkańców
• zmienimy zasady i zwiększymy środki na budżet obywatelski, inicjatywę lokalną i zadania sołeckie
• utworzymy centrum wsparcia organizacji pozarządowych – użyczenie nieruchomości, sprzętu, pomoc prawna, księgowa)
• będziemy zlecać większą ilości zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym
• wprowadzimy konsultacje społeczne projektów uchwał
• utworzymy Radę Pożytku Publicznego
• zwiększymy środki budżetowe na współpracę z NGO
• będziemy gromadzić, analizować i w miarę możliwości wprowadzać do realizacji propozycje Mieszkańców dotyczące funkcjonowania naszej Gminy.
• Przeprowadzimy szerokie konsultacje społeczne na tematy związane z kluczowymi planami rozwoju Gminy
• gwarantujemy jawność, przejrzystość naszych działań i rzetelną informację o sytuacji Gminy
• będziemy wspierać inicjatywy społeczne mające na celu podnoszenie jakości życia naszych Mieszkańców
• będziemy aktywizować wszelkie organizacje, stowarzyszenia, związki, podmioty gospodarcze oraz niezrzeszonych do współuczestnictwa w działaniach na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców naszej Gminy

Będziemy stale podnosić jakość usług. W tym celu przeprowadzimy audyty we wszystkich spółkach, jednostkach i instytucjach oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach.

 

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)