Śladami Stanisława Wyspiańskiego

Śladami Stanisława Wyspiańskiego

Pod takim hasłem w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie zorganizowano i przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim. Konkurs skierowany był do uczniów małopolskich szkół podstawowych noszących imię wspólnego Patrona - Stanisława Wyspiańskiego. Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Wojewoda Małopolski, Małopolski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Pomysłodawcami i organizatorami projektu byli nauczyciele ZPO w Borzęcie - p. Sabina Zając oraz p. Barbara Krzyszkowska. Nauczycielki opracowały i wdrożyły jedno z wielu działań zaplanowanych w innowacji pedagogicznej „Śladami Stanisława Wyspiańskiego”. Do konkursu zaproszono 3-osobowe drużyny uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Organizatorki przygotowały zadania dla uczestników w niezwykle wyjątkowej i ciekawej formie. Dyrekcja Zespołu serdecznie powitała zaproszonych gości i zaprosiła do międzyszkolnej rywalizacji. Przed zmaganiami uczniów nutę nowoczesności wniósł wyświetlony spot filmowy, promujący całe wydarzenie. Został on stworzony i zmontowany przez borzęckich ósmoklasistów. Kolejne zadania były już konkursowe. Pierwszą część rywalizacji stanowił Kahoot czyli interaktywny quiz, w którym liczyła się nie tylko wiedza, ale też szybkość reakcji wszystkich uczestników. Walczyli oni bowiem o punkty grupowe oraz podium w klasyfikacji indywidualnej. Kolejnym etapem zmagań konkursowych była runda pytań o różnym stopniu trudności, dotyczących wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Jury bardzo dokładnie analizowało odpowiedzi uczestników, gdyż liczył się każdy zdobyty punkt.

Najtrudniejszym zadaniem okazało się dopasowanie dzieł artysty do znanych miejsc w Krakowie, w których się znajdują. Najciekawszym etapem konkursu było przygotowanie scenki, podczas której należało przeprowadzić wywiad z ciekawą osobą z otoczenia Wyspiańskiego. Wykorzystane rekwizyty i dialogi świadczyły o ogromnym zaangażowaniu uczniów, ich pomysłowości i kreatywności. Końcowa część konkursu polegała na ozdobieniu akwarelami Lajkonika, wykorzystując wzory i motywy ludowe.

Jury w składzie: p. Anna Nawara (wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie), p. Małgorzata Ciemińska (naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia UMiG Myślenice), p. Natalia Nowacka (zastępca dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu) skrupulatnie oceniały kilkugodzinne zmagania uczniów. Zwycięską drużyną okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bibicach. Uczennice z borzęckiej podstawówki w składzie: Laura Figuła, Oliwia Suder oraz Dorota Kołodziejczyk zajęły II miejsce. Jednak w indywidualnej rywalizacji z Kahoota nasze ósmoklasistki zdominowały gości, dopuszczając tylko do równorzędnego III miejsca uczennicę ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie.

Pani Sabina Zając i p. Barbara Krzyszkowska w profesjonalny sposób przeprowadziły konkurs, co przełożyło się na okazane przez gości i jury wyrazy uznania, podziękowań i zadowolenie. Dyrektor Zespołu zapewnił o kontynuacji tak zacnego przedsięwzięcia, z możliwością rozpropagowania idei tego konkursu i rozszerzenia go o zasięg ogólnopolski.

oprac. Karolina Korneszczuk-Podoba