Słowo na ...

Słowo na ...
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 7 sierpnia 2022 roku

„Bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana” /por. Łk 12/

Niewiara przejawia się m.in. próbą uśpienia samego siebie odnośnie pytań o przyszłość. Niewierzący nie chce myśleć ani o śmierci ani tym bardziej o tym, co po niej nastąpi. Twierdzenie, że wszystkich czeka sprawiedliwy sąd Boży irytuje go bardzo. A fakt przebywania na wieki w niebie lub piekle stara się nazywać mitem dla naiwnych.

Tymczasem wyznawcy Pana Jezusa wiedzą, że On nigdy nikogo nie okłamał. Jeśli coś zapowiadał zawsze danego słowa dotrzymywał. Dlaczegóż więc nie miałby zrealizować obietnicy ponownego przyjścia na ziemię i zaproszenia nas na ucztę w raju?