Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

...na 12 maja 2019 r.

„Moje owce […] nie zginą one na wieki” /por. J 10/

Kiedy się nam wydaje, że wszystko nie ma sensu, trzeba koniecznie przypomnieć sobie te słowa. Pan Jezus jest wiarygodny i nigdy nikogo nie zawiódł. Gwarancje, polisy, rozmaite ubezpieczania na tzw. wypadek to mrzonka wobec zapewnienia Boga.

Z przekonania, że mam przed sobą perspektywę i że Jezus jest zawsze po mojej stronie, musi się zrodzić odruch wdzięczności: Kocham Cię i chcę Ci służyć! Czy twój Jezus usłyszał kiedykolwiek od ciebie takie słowa?

ks. Piotr Gąsior