Słowo na niedzielę 1 sierpnia 2021 roku

Słowo na niedzielę 1 sierpnia 2021 roku

„Jam jest chleb życia.” /por. J 6/

Jaka jest moja świadomość eucharystyczna? Z czasów dziecięcych? Dojrzała i ciągle dojrzewająca? A może już żadna?

Jeśli kapłan mówi na mszy świętej „Oto wielka tajemnica wiary”, to nie znaczy, że to jest nieprawda lecz że przerasta to nasze doświadczenie empiryczne. Tajemnica to coś prawdziwego, tylko póki co do końca nie odkrytego. Pan Jezus wie, co ustanowił i polecił powtarzać. Wszystko dla naszego dobra teraźniejszego i przyszłego. Komu zależy tylko na jakości życia do dnia swej śmierci, ten nie sięgnie po Komunię Świętą. Kto mierzy poza granicę doczesności, ten prosi o ten boski środek na teraz i na wieczność.