Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

„Jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.” (por. Mt 23)

Podstawowa różnica w rozumieniu słowa „mistrz” w odniesieniu do Chrystusa oraz innych osób jest taka, że ludzie muszą sobie na ten tytuł zasłużyć latami ćwiczeń (np. sportowcy, artyści), długim doświadczeniem zawodowym (np. rzemieślnicy) czy uznaniem dla ich mądrości (np. profesorowie, duchowi przewodnicy).

Tymczasem Pan Jezus własnego mistrzostwa nie musiał ani zdobywać ani udowadniać. On nim był oraz ciągle jest i dlatego się do Niego przyznajemy. On najlepiej zna drogi Boże i potrafi nas przeprowadzić przez wszystkie meandry życia aż do ostatecznego celu – zbawienia.