Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

Na niedzielę 21 stycznia 2024 roku

„Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. /por. Mk 1/

Wezwani przez Pana Jezusa pozostawili swój dotychczasowy styl życia i zdecydowali się na to, co było im absolutnie nieznane. Ewangelista Marek podkreślił na dodatek, że zrobili to natychmiast. Czy wolno nam – nieco prowokacyjnie - wyciągnąć wniosek, że pierwsi apostołowie byli ludźmi nieroztropnymi? Czy wolno pomyśleć, że dla Chrystusa bardziej liczyło się owo “szaleństwo” niż zimna kalkulacja argumentów za i przeciw?

Gotowość pozytywnej odpowiedzi na głos powołania jest uzależniona m.in. od owej “szalonej” wolności. Ilu młodych ludzi ją nadal posiada? A ilu nie potrafi już odejść od rozmaitych sieci?