Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 4 lutego 2024 roku

„Jezus uzdrowił wielu” /por. Mk 1/

Ewangelista zauważa, że owszem Pan Jezus uzdrawiał cierpiących na rozmaite choroby, ale nie uzdrowił wszystkich. Nie każdy doznawał łaski cudu. Dlaczego tak się działo?

Chyba zapominamy, że podstawową misją Chrystusa było i jest nauczanie o wolności od grzechu i zbawieniu, a nie działalność na rzecz poprawy jakości bytu ziemskiego. Zdrowie jest ważne, lecz nie wolno nam go ubóstwić. „Bo najważniejsze jest zdrowie” – czy ta jakże często powtarzana sentencja nie brzmi już jak herezja? A ludzie chorzy nieuleczalnie - mają pecha?