Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 11 lutego 2024 roku

„Upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” /por. Mk 1/

Jakże wiele ów trędowaty człowiek potrafił wyrazić w tym jednym zaledwie zdaniu. Mógłby wykładać na wyższych uczelniach tłumacząc studentom zasady duchowości, a konkretnie cechy dobrej modlitwy. Po pierwsze pokora wyrażona w geście klęczenia i wytrwałej prośbie. Po drugie uznanie za najważniejszą wolę samego Boga, a nie nasze potrzeby. A po trzecie wiara, że tylko Pan Bóg ma moc większą niż jakakolwiek nieczystość: cielesna czy duchowa.

Powróćmy zatem do stylu modlitw, które będą się podobać Jezusowi. Nie stawiajmy na swoim. I nigdy nie szantażujmy Pana Boga.