Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 18 lutego 2024 roku

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię” /por. Mk 1/

Chrystus uczył nas słowem i przykładem. W tym wypadku dał wzór do naśladowania. Tak między innymi zaczął się w Kościele ruch pustelniczy. Współcześnie raczej nie jesteśmy skorzy do aż takich umartwień. A szkoda.

Kto znajdzie przynajmniej raz na rok przestrzeń samotności pod kierunkiem Ducha Świętego ten na pewno poprawi jakość swojego życia. Uspokoi rozdygotane nerwy. Spojrzy na wszystko z innej perspektywy. A ponadto wzmocni na wszystko, co jeszcze go spotka. Pustynia pod auspicjami Ducha Bożego to wielka szansa.