Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 3 marca 2024 roku

„Nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!” (por. J 2)

Na pewno Pan Jezus dbał o sakralny charakter świątyni. Każda świątynia ma służyć do nawiązywania kontaktu człowieka z Bogiem. Z kolei właściwym miejscem dla handlu są place targowe i sklepy. Wprowadzanie więc kramów do kościołów to nieporozumienie.

Drugi wymiar troski Chrystusa o dom Ojca dotyczy naszych serc. Bo to właśnie w naszym wnętrzu ma dochodzić do czci oddawanej Bogu. A nie będzie to możliwe, jeśli serce i myśli człowieka są zaprzątnięte wyłącznie sprawami materialnymi. Targowisko w duszy to jeszcze większe zagrożenie niźli bazar z dewocjonaliami pod dachem domu Bożego.