Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Gąsior

na niedzielę 17 marca 2024 roku

„A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec” /por. J 12/

Pan Jezus nie bał się składać ludziom obietnic. I jak wiemy nigdy nie były to – co niestety zdarza się nader często pomiędzy ludźmi - obietnice bez pokrycia.

Co to znaczy, że Ojciec Niebieski uczci tych, którzy służą Jego Synowi? Czy niniejsza obietnica dotyczy wyłącznie życia po śmierci? Możemy domniemywać, że nie tylko. Greckie słowo przetłumaczone jako „uczcić” rozumie się również jako „być poważanym”, „odbierać szacunek”. Pomyślmy zatem: czyż to nie jest dla nas coś wyjątkowego mieć uznanie u Tego, który jest godzien wszelkiej możliwej czci?