Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 24 marca 2024 roku

„Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.” /por. Mk 15/

Zastanawia reakcja Pana Jezusa, który w obliczu fałszywych oskarżeń po prostu milknie. Już się nie broni? A może raczej właśnie w ten sposób swoim milczeniem mówi najdobitniej: nigdy prawdy nie zdołacie zabić podjętymi uchwałami, zagłuszyć petardami, zaklaskać brawami czy przypieczętować zapisami w waszych konstytucjach.

Piłat się dziwił, ale nic za tym wstępnym rodzajem ludzkiego myślenia nie poszło. Dlaczego? Bo w przeciwieństwie do zdziwienia osoby o wyobraźni i czystości dziecka było to myślenie człowieka uwikłanego i wewnętrznie zdegenerowanego.