Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 7 kwietnia 2024 roku

„Powiedziawszy «Pokój wam!»

pokazał im ręce i bok. /por. J 20/

Człowiek o czystym sumieniu zaśnie nawet na kamieniu! To mądre porzekadło uświadamia nam bardzo ważną prawidłowość. Jako ludzie dążymy do pokoju wewnętrznego. Jednocześnie wiemy, że mamy za sobą rozmaite trudne przeżycia i jesteśmy mocno poranieni. Jedyną prawdziwą metodą odnalezienia upragnionego spokoju serca jest oddanie go pod ocenę miłosiernego Pana.

Chrystus też przeżył coś strasznego – mękę krzyżową ale już po kilku dniach dawał wystraszonym uczniom pokój. Mimo tak okropnych doświadczeń stał się nieskazitelnie czystym źródłem pokoju.