Słowo na niedzielę 14 lutego 2021 roku

Słowo na niedzielę 14 lutego 2021 roku

„Idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę /por. Mk 1/

Widać wyraźnie, że Pan Jezus nie lubi koło siebie szumu. Nie szuka na siłę popularności. Nie zabiega o „medialny” rozgłos. Uzdrowionemu trędowatemu polecił nie tylko milczenie, ale nade wszystko kurs w kierunku zdrowo rozumianego i realizowanego Bożego kultu.

W opisywanym fragmencie Jezus nie pierwszy raz występuje jako lekarz cudotwórca. Lecz nawet On nie chce skupiać się wyłącznie na wspaniałych efektach leczenia. Zależy Mu głównie na nauczeniu nas wdzięczności wobec samego Boga. Bo wszystkie łaski, choć mogą przechodzić przez ręce ludzi, ostatecznie są darem z nieba.