Słowo na niedzielę 14 marca 2021 roku

Słowo na niedzielę 14 marca 2021 roku

„Aby każdy, kto wierzy w Syna Człowieczego…” /por. J 3/

… miał życie wieczne; …nie zginął; …nie podlegał potępieniu! Tak to widzi Bóg Ojciec. Wyłącznie z miłości do człowieka. Z wręcz – powiedzmy to dosadnie - szaleństwa miłości.

A co my zrobimy w zamian? Czy możemy pozostawać obojętnymi, zimnymi, suchymi jak zeszłoroczne palmy wielkanocne?

Krzyż wzywa do radykalizmu. Daje wszystko i domaga się wszystkiego. Kończy, bo zamyka jedno życie i jest kluczem, który otwiera na nieskończoność. Kto go znajdzie i użyje, wygrywa na wieki.