Słowo na niedzielę 15 sierpnia 2021 roku, ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę 15 sierpnia 2021 roku, ks. Piotr Gąsior

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” /por. Łk 1/

 

Sposób myślenia, jaki wykazała w słowach wobec Maryi Jej krewna Elżbieta jest wręcz wzorcowy. Wiara Bogu to najpewniejsze błogosławieństwo dla człowieka. Błogosławiony to po prostu ktoś szczęśliwy szczęściem trwałym, bo pochodzącym od Wiecznego.

Czy błogosławieństwo jest „przekazywalne”? I tak i nie. Tak, gdy trafia na osobę dobrej woli. Nie, gdy mamy do czynienia z kimś np. ideologicznie zamkniętym. Wówczas nasze zauważalne szczęście może wręcz takiego człowieka irytować. Co wtedy robić? Mimo wszystko błogosławić! Z całego serca błogosławić!