Słowo na niedzielę 18 kwietnia 2021 roku

Słowo na niedzielę 18 kwietnia 2021 roku

„Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem” /por. Łk 24/

Najpierw Mistrz z Nazaretu – syn cieśli musiał udowadniać uczniom swoje bóstwo, czyli że jest nie tylko człowiekiem ale zarazem Synem Bożym. Po zmartwychwstaniu konieczna była lekcja, że nadal jest osobą prawdziwie ludzką, a nie jakimś duchem. Ciągle miał z nimi kłopot.

A jak jest ze mną? Czy mój Jezus jest bardziej Bogiem czy raczej postacią z dawnych dziejów? A może ani Tym, ani tym? Tylko jakąś mglistą figurą historyczną jak wielu innych przywódców religijnych, o których mogę powiedzieć tyle, ile wyczytam z Wikipedii. Jeśli tak, to Jego pytanie: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?” odnosi się również do mnie.