Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na 2 sierpnia 2020 r.

„Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb” /por. Mt 14/

Ileż to razy stajemy wobec jakiegoś problemu i czujemy się bezradni. Takie doświadczenie nie było obce również uczniom Pana Jezusa. On widział potrzeby ludzi, którzy poszli za nim, natomiast najbliżsi współpracownicy Mistrza z Nazaretu nie mieli pojęcia jak sprostać wyzwaniu. Na szczęście byli posłuszni Jego poleceniom. I wszystko poszło nad podziw dobrze. Z pewnością zrobiło to na nich wielkie wrażenie, skoro tak dokładnie opisali sposób postępowania Chrystusa: ocenił realnie rzeczywistość, szukał pomocy w Bogu, pobłogosławił i działał.

„Widzieć, ocenić, działać” – takie zasady podawało się nieraz jako wzorzec skutecznego duszpasterstwa. A gdzie zgubiono „spojrzeć w niebo i odmówić błogosławieństwo”?

ks. Piotr Gąsior