Słowo na niedzielę 2 maja 2021 roku

Słowo na niedzielę 2 maja 2021 roku

„Beze Mnie nic nie możecie uczynić” /por. J 15/

Czy Jezus uprawia bajkopisarstwo? Przecież słysząc takie słowa może się komuś wydawać, że On zwyczajnie przesadza. Czyż nie radzimy sobie bez Niego całkiem dobrze. Wszyscy mamy wspaniałe samopoczucie z ciągle ogłaszanego wzrostu gospodarczego. Bogata Europa jest na wyciągnięcie ręki. Może Boże Słowo się już sfalsyfikowało?

Lecz wystarczy sobie tylko przypomnieć przynajmniej dwa inne miejsca w Biblii, gdzie napisano: Cóż masz czego byś nie otrzymał, więc dlaczego się chełpisz? I drugie: Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?