Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

30 sierpnia 2020 r.

„Piotr wziął Jezusa na bok i począł robić Mu wyrzuty” /por. Mt 16/

Ileż to spraw załatwia się na tzw. boku. Ale czy wszystkie mają prawo być tak załatwiane? Dla Jezusa odpowiedź jest jednoznaczna: tylko te, które zgadzają się z zamysłem Bożym. A zgadzają się, jeśli nie stoją w konflikcie z prawami Dekalogu, miłością bliźniego i dobrymi zasadami współżycia zarówno w przestrzeni religijnej, jak i świeckiej.

Szatan lubi sprawy szemrane, mętne, a niejednokrotnie powiązane również z ofertą odpowiedniej gotówki. Pamiętajmy więc, że w takich warunkach czuje się jak w swoim żywiole.

ks. Piotr Gąsior