Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

Na niedzielę 27 września 2020 roku

„[Drugi syn] opamiętał się i poszedł” por. Mt 21

Różnicę pomiędzy zachowaniem tych dwóch ludzi opisanych przez Ewangelistę najlepiej oddają słowa z innego miejsca w Biblii, które podkreślają, że nie słowami „Panie, Panie” potwierdzamy nasze posłuszeństwo Bogu lecz konkretnym działaniem.

Zakończy się wkrótce rok 2020, który miał być jednym wielkim świętowaniem tylu doniosłych rocznic i uroczystości. Prawie nic z tego nie „wypaliło”. Dlaczego? Przyczyna bezpośrednia: obostrzenia epidemiologiczne. A może Pan już nie chce naszego sposobu uświetniania przeszłości?

ks. Piotr Gąsior