Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 4 października 2020 roku

„Królestwo Boże będzie wam zabrane” por. Mt 21

Wychowywanie do życia postrzeganego jako jedno wielkie pasmo sukcesów to bzdura. W życiu każdego z nas występują porażki i trzeba się umieć do nich przyznawać, bo to jest pierwszy krok, aby się podnieść.

Wychowywanie do życia traktowanego według schematu „mnie się wszystko należy” i co „zdobyłem”, tom posiadł na wieki, jest jeszcze bardziej naiwne. Jezus wyraźnie naucza, że wszystko jest nam powierzane jedynie w dzierżawę, z której trzeba się będzie skrupulatnie rozliczyć.