Słowo na niedzielę 25 kwietnia 2021 roku

Słowo na niedzielę 25 kwietnia 2021 roku

„Dobry pasterz daje życie swoje za owce” /por. J 10/

Arcybiskup Fulton J. Sheen, oceniając własne pasterzowanie, wypowiedział znamienne zdanie: „O wartości posługi biskupiej nie decyduje jej długość, lecz poziom oddania”. Widać wyraźnie, że musiał wiele godzin spędzić nad medytacją słów Jezusa, który wydał o samym sobie jednoznaczną opinię „Ojciec miłuje Mnie dlatego, bo Ja życie moje oddaję”.

Nam też winno zależeć na coraz bardziej świadomym wprowadzaniem zasady dobrowolnego daru z samego siebie w codzienne życie. Bez tego kierunku będziemy błądzili w swoim rozumieniu pełni człowieczeństwa jakbyśmy poszukiwali wczorajszej mgły. Po prostu szkoda czasu.