Słowo na niedzielę 28 lutego 2021 roku

Słowo na niedzielę 28 lutego 2021 roku

„Jezus zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką” /por. Mk 9/

„Kurs duchowości” u Pana Jezusa przewiduje „wspinaczkę na góry” oraz umiejętność poszukiwania miejsc, które można uznać za odosobnione.

Owa wspinaczka to inaczej trud, jaki trzeba podjąć, aby się znaleźć codziennie sam na sam z Bogiem. Natomiast odosobnione miejsca to nasze ukryte izdebki, w których dochodzi do najintymniejszych spotkań duchowych.

Nauczyłeś się już owego wchodzenia na górę? A może masz jeszcze zadyszkę? Znalazłeś swoje oratorium, kąt w bocznej kaplicy, albo klęcznik do adoracji czy lektury Bożego Słowa?