Słowo na niedzielę 28 marca 2021 roku. Ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę 28 marca 2021 roku. Ks. Piotr Gąsior

„Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił” /por. Mk 15/

Pan Jezus zamilkł. A Piłata, poza reakcją zdziwienia, i tak nie było stać na wyciągnięcie z tego żadnych wniosków. Bo Piłat to ten typ ludzi, którzy się nie parają głębszym myśleniem. Dlatego wydaje się, że w jego przypadku i jemu podobnych można trafnie zaaplikować powiedzenie „myślenie boli”.

Piłat - człowiek bez kręgosłupa. Byle mieć jakiś tam spokój. Zrzucić odpowiedzialność na innych. Zadowolić tłum. Nikomu się nie narazić. Wobec takiego trzeba już tylko zamilknąć. Niech się dziwi…