Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 13 grudnia 2020 roku

„Kim jesteś? Co mówisz sam o sobie?”. /por. J 1/

Jan Chrzciciel bardzo mocno intrygował swoje otoczenie, więc ludzie „nie wytrzymali” i zapytali go otwarcie: Kim jesteś? Jak wiemy odpowiedź była natychmiastowa. Jan miał jednoznaczną świadomość samego siebie, swej misji i miejsca na ziemi. Był osobą – jak się to czasem mawia – zintegrowaną, wewnętrznie spójną.

Każdy chrześcijanin ma być dla obserwujących go kimś, kto wie czego chce. I choć nie jest to wcale takie łatwe, to przecież możliwe. Trzeba tylko – podobnie jak św. Jan – mieć konkretny punkt odniesienia. Czyli kogo? Po prostu Jezusa Chrystusa!

ks. Piotr Gąsior