Słowo na niedziele

Słowo na niedziele

Na niedzielę 26 września

„Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.” (por. Mk 9)

W czasach tzw. pluralizmu światopoglądowego mamy do czynienia z niemal codzienną konfrontacją rozmaitych poglądów i przekonań. Czy zawsze udaje się nam pozyskać podczas rozmowy inaczej myślącego? Raczej nie. Ale czy to oznacza, że mamy być ludźmi sfrustrowanymi?

Siła prawdy chrześcijańskiej tkwi w niej samej. Musimy się nauczyć rozsiewać ją bez agresji i zawsze z radością. Przyjdzie czas, że się wręcz zdziwimy konsekwencjami Bożego działania. Chrześcijanin nie wymaga, aby wszyscy mu przyklaskiwali. Chrześcijanin zawsze widzi w innych ludziach potencjalnych braci.