Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 3 października

„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął.” /por. Mk 10/

Pierwsze dotknięcie dziecka, które zostaje przyniesione do sakramentu chrztu świętego jest wyjątkowe. Jest to bowiem dotknięcie znakiem krzyża wykonywanym przez kapłana i rodziców oraz chrzestnych. A zatem jesteśmy dotknięci miłością samego Boga Ojca, który tak umiłował świat, że Syna Swojego wydał na śmierć krzyżową, aby każdy, kto w Niego uwierzy miał życie…

Każde następne błogosławieństwo, o które zabiegają kochający rodzice dla swoich pociech ma to samo znaczenie. Bóg nas kocha i posługuje się różnymi okazjami, aby nam nieustannie o tym przypominać. Niechaj więc nikt nam tego znaku nie reglamentuje.