Słowo na niedzielę

Kultura 6 sierpnia 2019 Wydanie 29/2019
Słowo na niedzielę

Słowo na 11 sierpnia 2019 r.

 „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających” /por. Łk 12/

 

To, że nie ma chyba człowieka, który nie chciałby być szczęśliwy musimy przyznać jednogłośnie. Ale jakże różnie rozumiemy to nasze szczęście. Niektórzy dochodzą nawet do wniosku, że i tak do końca szczęśliwymi być nie możemy.

Tymczasem Ewangelia jakby specjalnie właśnie o szczęściu ciągle nam przypomina. Może więc warto zabrać się za ten temat na poważnie. Nie dowierzamy, że Jezus dobrze nam radzi? To Go sprawdźmy. Tym niemniej z tego, co wiadomo na Nim jeszcze się nikt nie zawiódł