Słowo na niedzielę 4 lipca 2021 roku

Słowo na niedzielę 4 lipca 2021 roku

„Jezus dziwił się też ich niedowiarstwu” /por. Mk 6/

Ziomkowie Pana Jezusa, czyli mieszkańcy Nazaretu mieli chyba trudne usposobienie. Zamknięci w małej społeczności przyzwyczaili się do wąskich horyzontów myślenia i postrzegania innych ludzi. Odrzucili więc zarówno Jezusową mądrość, jak i dowód Jego szlachetności w postaci spełnianych czynów. Przeszkadzało im pochodzenie i znajomość Jego krewnych. Na końcu zasmucili Pana swoim niedowiarstwem.

Czy ten opis Nazarejczyków nie jest niestety aktualny również i dziś? Bo zdaje się, że niektórzy z nas wolą mieć tzw. swoje argumenty, niźli się choć nieco zastanowić i cokolwiek zmienić we własnym postępowaniu.