Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Z bólem serca szukaliśmy Ciebie” /por. Łk 2/

Stan, w jakim się znaleźli Józef i Maryja w sytuacji utraty kontaktu z ich Synem Jezusem Jego Matka opisała słowami „ból serca”. Rodzice nie zatrzymali się jednak w poszukiwaniach, póki nie odnaleźli swojego Skarbu. Któż nie uczyniłby podobnie?

A jak wygląda nasze poszukiwanie Chrystusa? Dla niejednego z nas – trzeba to z przykrością stwierdzić – żywy kontakt z Panem Jezusem w Eucharystii stał się co najwyżej opcjonalny. Może na święta? Może przy pogrzebie? Może… Czy takie zachowanie da się jeszcze nazwać miłością? Miłością aż do bólu serca?