Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Gdy się Jezus modlił, otworzyło się niebo” /por. J 1/

Na pewno zdarzyło się nam oczekiwać na kogoś, kto potrafiłby otworzyć jakieś konkretne drzwi, z którymi my sami nie mogliśmy sobie poradzić. Na przykład nie znaliśmy odpowiedniego kodu. Drzwi do nieba, czyli inaczej mówiąc Serca Bożego też wymagają właściwego klucza. Pan Jezus go znał i stosował, natomiast ewangeliści zauważyli i podali dalej. Tym kluczem – kodem była modlitwa.

Dalsze dywagacje są chyba zbędne. Jeśli chcemy mieć kontakt ze światem Boga - naszego Ojca, to trzeba się modlić i basta.