Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej” /por. J 2/

Jezus zaczął od wesela w Kanie Galilejskiej i na nim nie poprzestał. Działa od tamtego dnia nieustannie. Ale my częściej podobni jesteśmy do owego starosty weselnego, który w ferworze „imprezy” nie zauważa, co się wokół dzieje.

Uważność wiary polega m.in. na poznaniu jaką w niej rolę pełni Matka Najświętsza. Zapewniam każdego, że przy odrobinie kultury duchowej do tego się wcześniej czy później dorasta. On i Ona, Jezus i Maryja to duet nierozłączny. A Ich dyskusje o ludzkich problemach zawsze wychodzą nam na dobre. I dobrze mieć takich Gości nie tylko na weselu…