Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi” /por. Łk 24/

Czy nie warto nauczyć się właśnie takiego zachowania? Pan Jezus w chwili rozstania błogosławi swoim uczniom. My też winniśmy czynić podobnie.

A zatem zapytajmy samych siebie: czy żegnając się z kimś przekazuję mu swoje błogosławieństwo choćby w myślach? Czy nie należy dodać jakiegoś dobrego słowa lub po prostu krótkiego „z Bogiem!”? A ilu z nas dba o takowe błogosławieństwo otrzymane od kapłana? Tyle przecież podróżujemy. Czasami tak bardzo daleko. Nieraz w bardzo niebezpieczne miejsca. Sami albo i z naszymi najbliższymi, których kochamy. Czy naprawdę wierzymy, że wystarczy wykupienie dobrej polisy?