Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” /por. J 14/

To coś fantastycznego, że mamy takiego Orędownika. Samego Jezusa Chrystusa, który wstawia się za nami. Człowiek po prostu stał się sprawą dla Boga. O każdym człowieku toczy się „debata” w przestrzeni Trójcy Świętej. Jesteśmy aż tak istotni? Jesteśmy aż tak kochani?

Ale mówmy sobie całą prawdę. Zapewnienie o wstawiennictwie, jakie złożył nam Pan Jezus zostało poprzedzone jednym prostym zdaniem: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił…”. Co z tego wynika? Ano to, że Miłość jest zapewniona tym, który miłują. Miłość nasza wyrażona w posłuszeństwie Bożym przykazaniom gwarantuje nam „na bank” Miłość Boską, czyli Ducha Świętego.