Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

„Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” /por. J 16/

Nawet sam Pan Jezus zakładał ciągły rozwój duchowy swoich uczniów. Nie jest więc dobrze, kiedy dorośli chrześcijanie przyjmują w swoich praktykach religijnych postawę bierną. Znane jest przecież stare porzekadło „Kto się nie posuwa do przodu, ten się cofa”. Inni mówią dosadniej „Kto się zatrzyma, ten ginie”.

Poznawanie prawdy nie może jednak być realizowane niejako na ślepo. Potrzebujemy pewnego przewodnika. Chrystus zadbał również i o to. Obiecał nam Ducha Świętego. Rodzi się tylko jedno pytanie: Jak często prosimy Go o prowadzenie w naszym życiu na co dzień?